Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN

Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

“Ahilik ve Temel Prensipleri”, Ankara Kültür Müdürlüğü ve Valilik tarafından hazırlanan konferans 12 Ekim 1992.

“Nihat Sami Banarlı ve Türkçenin Sırları” Panel, Türk Kadınları Kültür Derneği 16 Ocak 1993.

“Fütüvvetnamelere göre Ahilikteki Ahlakî Kaideler”, Atatürk Kültür Merkezi ve Mersin Valiliğinin hazırladığı Ahilik Kültürü  Paneli, 18 Nisan 1994, Mersin.

“Yunus Emre’de İlahî Aşk ve Buna Bağlı Tezahürler, Atatürk Kültür Merkezi ve Aksaray Valiliğinin hazırladığı Yunus Emre Paneli, 16-17 Eylül 1994, Aksaray.

“Ahilik Müessesinin Sosyal Fayda Prensibi” Ahilik Paneli, 14 Ekim 1994, Mudurnu.

“Yunus Emre’de İnsan Sevgisi, Kırşehir Valiliği tarafından hazırlanan Yunus Emre Paneli”, 15 Ekim 1994, Kırşehir.

“Türk Kültüründe Nevruz”, Nevruz Paneli, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,  20.3.1996

“ Nasreddin Hoca Paneli Nasreddin Hoca’nın Dinî Kimliği”, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,  16.5.1996

“ Anadolu’daki Hıdırellezle İlgili  Uygulamalar”, Hıdırellez Paneli.Bulgaristan.6. 5 .2007