Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN

Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

Turan, Fatma  Ahsen “The Status and Mission of Turkısh Woman”   Michigan State  Üniversitesi Türk  Öğrenci Birliği,        Michigan State University  24.04.2004 USA

 Turan, Fatma Ahsen “Hindistanda Türk Devletleri ve Balabanlar  G. Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi , G. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu  Haziran 2005

Turan, Fatma Ahsen, Geçmişten Günümüze Zaman ve Mekan Ekseninde Türk Kadın,Türk Dünyası Kadınları Dostluk  ve Dayanışma Derneği, 2006

Turan, Fatma Ahsen, Sözlü Tarih Kuramına Göre Ermenilerin Anadolu’da Yaptıkları Zulümler, Türk Dünyası Kadınları Dostluk  ve Dayanışma Derneği, 2007