Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN

Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

Turan, Fatma Ahsen, “Türkiye Türkçesinde Maniler” Türk Kültürü Araştımaları, Prof.   Dr. Şükrü Elçin’e Armağan. 1993. s.392-393

Turan, Fatma Ahsen “Çayeli Halk Şairleri, Halk Kültürü Alanında Bir Araştırma”, Bilge,  Sayı 1 Temmuz 1994, s. 24- 25.

Turan, Fatma Ahsen “Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik”, Erdem Türklerde Hoşgörü Sayısı II, sayı 23, 1996, s. 665- 669.

Turan, Fatma Ahsen “Bizde Adet Böyledir”, Bilge, sayı:9, Yaz 1996, s.52-53.

Turan, Fatma Ahsen “Edep Yahu’nun Düşündürdükleri” Bilge S.14, Güz 1997, s.33-35.