Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN

Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

ULUSLARARASI  BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN  BİLDİRİLER       

Turan, Fatma Ahsen, “Kazakların Milli Bayramı Nevruz”, Nevruz ve Renkler Türk Dünyasında Nevruz II. Bilgi Şöleni Bildirileri (Uluslararası) Atatürk Kültür Merkezi  Yayını, Ankara 1996, s.341-347.

Turan, Fatma Ahsen “Dede Korkut İle Oguzname’deki Ortak Formüller” V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1997, s.299-308.   

Turan, F. A.-Dilek, İ “Nevruz Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, “Nevruz ve Renkler Türk Dünyasında Nevruz II. Bilgi Şöleni Bildirileri (Uluslararası) Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1996, s.369-391.

Turan, Fatma Ahsen, “Oğuz Kağan’dan Atatürk’e Türk Kahraman Tipi” Atatürk 4. Uluslararası Kongresi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 25-29 Ekim 1999  Kazakistan, Ankara 2000, CII s. 771-780.

Turan, Fatma Ahsen, “Anadolu’da Nevruzla İlgili Uygulamalar” Türk Dünyasında Nevruz III. Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (18-20 Mart 1999 Elazığ), Ankara 2000, s.351-359.

Turan, Fatma Ahsen, “Formül Nazariyesi”, Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı  Kurultayı Bildirileri 26-28 Mayıs 2000, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara 2002, s.665-673

Turan, Fatma Ahsen." Hıdırellez Etrafında Oluşan İnançlar, Ritüeller ve Yaptırımlar " 7.Uluslararası Türk Halk Kültürü  Sempozyumu 4-6 Mayıs 2002, Çalıklı, Valandova  Makedonya.

Turan, Fatma Ahsen, “Milli Mücadelede Türk Kadının Rolü” Sımpozıonul, Internatıonal“Femeıa Turca Din Balcanı” Edıtıa a-II- a 18-21 noiembrie 2004 Bükreş.

Turan, Fatma Ahsen, “Türk Kültüründe Tufanla İlgili Anlatılar” Mitten Meddaha Türk    Halk Anlatıları Uluslar Arası Sempozyumu 25-27 Kasım 2004 Ankara.

Turan, Fatma Ahsen, “Birliğe Giden Avrupa, Yol Kavşağında Türkiye” II. Balkan Türk     Kadınları Ortak Meseleleri ve İşbirliği Kurultayı 26-29 Mayıs 2005 Kayseri

Turan, Fatma Ahsen, “Tree Kınshıp, The Derivation From Tree in Middle Asia Turkısh   Mythology” 48th meeting of the Permanent Internatıonal Altaistic Conference (PIAC)  15 July 2005 “Olimpiets” Moscow RUSSIA, Edited by Elana V. Boikova and Rostislav, B. Rybakov Harrassowits Verlag, Wiesbaden . 2006  page 329-  332 .

Turan  Fatma Ahsen,  Beliefs and Rituals that Emerge as a Result of Natural Events like Eclipses, Thunder, Thunderbolt and Rainbow , Man and Nature in the Altaic World, 49Th Meeting of the Permanent  İnternational Altaistic Conference (PIAC ) 30 July- 4 Agust  2006  Berlin Germany .

Turan Fatma Ahsen, Analysis of the Belief Symbols and Rituals in the Demir Baba Tekke   (Dervish Lodge ) in Bulgaria   International Symposıum, The Balkans  Languages, Hıstory, Cultures, 13-15 April 2007, St Cyril and St Methodius University of Veliko Tırnovo

Turan  Fatma Ahsen,  Şaman Ayinlerinden Alevi Semahlarına Birinci Uluslararası Avrasya  Arkeoloji  Kongresi, Ficea 2007, 21- 24 Mayıs 2007, İzmir

Turan Fatma Ahsen,  Sözlü Bellekte Plevne Harbi ve Gazi Osman Paşa, I Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi “Balkanlar ve Türkler”, 6-8 Kasım 2007 Priştina- Kosova

ULUSAL  BİLİMSEL  TOPLANTILARDA SUNULAN  BİLDİRİLER

Turan Fatma Ahsen, Ankaralı Aşıklar” Türk Kültüründe Ankara, Ankara     Valiliği ve Gazi    Üniversitesinin hazırladığı Ankara Sempozyumu, 12 Ekim 1993, Ankara

Turan, Fatma Ahsen, “Formül Nazariyesi”, Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları  Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 31 Mayıs - 2 Haziran 1995

Turan, Fatma Ahsen, “Nasreddin Hoca ve Timur”, Kültür Bakanlığı ve Gazi Üniversitesinin Hazırladığı Nasreddin Hoca Sempozyumu, Ankara 1997, s.44-47.

Turan, Fatma Ahsen, “Ayaşlı Ahmet Fahri’nin Şiir Dünyası” Ayaş ve Çevresi Kültür  Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Ayaş 1998, s.255-266.

Turan F. A.-Kılıç, F. “Türk Edebiyatında Duvazdehler” I. Türk Kültürü Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1999, s.357-368.

Turan, Fatma Ahsen, “Aşık Şenlik’in Şiirlerinde Allah Sevgisi ve Buna Bağlı Tezahürler”  Aşık Şenlik Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000, s.257-268

Turan, Fatma Ahsen, “Şehir ve Kültür İlişkisi Açısından Kastamonu”, I. Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, 21-23 Mayıs Kastamonu 2001 s.137-142.

Turan, Fatma Ahsen “Kayseri Düğün Adetleri” Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve  Edebiyat Bilgi Şöleni, Bildiriler II. Cilt Kayseri 2001, s.749-760:3

Turan, Fatma Ahsen, “İncili Çavuş ve Mizah Dünyası” Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu  Tebliğleri VI 2002, İstanbul 2003 s 30.

Turan Fatma Ahsen  “Destancı Eyüplü Mustafa Şükür Efendi ve Destanları”, VII. Eyüp Sultan Sempozyumu     Tebliğleri  9-11 Mayıs 2003 s108-119 .