Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN

Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

 ULUSAL DERGİLERDE  YAYINLANAN  MAKALELER   

Turan, Fatma Ahsen, “Name-i Kahveci” Bolu Üçtepe, sayı:20, Temmuz 1992, s.11.

Turan, Fatma Ahsen, “Yunus adına kayıtlı bir manzume” Bolu Üçtepe, sayı:21, Ağustos  1992, s.11.  

Turan, Fatma Ahsen, “Ahilik” Ahilik yolu, sayı:  80, Ekim 1992, s.6-7.

Turan, Fatma Ahsen, “Ankara, “Ahilik yolu, sayı:80, Ekim 1992, s.23,25.

Turan, Fatma Ahsen, “Ankaralı Halk şairleri” Yedi İklim, sayı:56, Kasım 1994, s.83-85.

Turan, Fatma Ahsen, “Ayaşlı Ahmet Fahri” Yeşil Ayaş, sayı:56, Kasım 1994, s.83-85.          

Turan, Fatma Ahsen, “Müştak Baba’nın Şiirinde Ankara” Yeşil Ayaş, Yıl 5, S.10,Haziran  1999,s. 17

ULUSALHAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Turan, Fatma Ahsen, “Zeynel Baba’nın Şiir Dünyası”, Hacı Bektaş Veli Dergisi, S.7, Güz  1999, s.78 -84 .

Turan, Fatma Ahsen, “Yaşayan Aşık İsmail Elibol” Hacı Bektaş Veli Araştırma  Dergisi, S.9, Bahar 1999/37-40.

Turan, Fatma Ahsen, “Çingeyli Aşık Bektaş Gazeloğlu” Hacı Bektaş Veli Araştıma Dergisi, S:10, Yaz 1999, s.197-199.

Turan, Fatma Ahsen, “Çubuklu Aşık Ali Koç” Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi  s:13, Bahar 2000, s.185-193.

Turan, Fatma Ahsen, “Anadolu’daki Nazarla ilgili Adet ve Uygulamalar”, Gazi      Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim 2001 Cilt 9, No:2 S.321-340.

Turan, Fatma Ahsen, “Sarıkız Efsanesi Sosyal ve Kültürel Tesirleri”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yıl 8, Sayı 22, 2002, s.149-164

Turan Fatma Ahsen, “Türabi Ocağından ve Haydar Tombak’tan Alınan Cönkler  Üzerine Birkaç Söz”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz 2003 sayı 27 s. 107-121

Turan Fatma Ahsen, “Murtaza Şirin’in Sırların İçinden Gerçeğe Uzanan Dünyası” Hacı     Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Bahar 2005 sayı 33 s. 529-541

Turan Fatma  Ahsen , Refik Turan, “Hindistan’a Yapılan Bir Araştırma Gezisi ve Balabanlar”    Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz 2005 sayı 35 s. 115-145

Turan Fatma Ahsen, Altun İlknur, “Hacı Bektaş Veli Geleneğinin Bir Uzantısı Olan Detroit’teki Arnavut Bektaşi Tekkesi”, Hacı Bektaş Veli Araştırma  Dergisi Güz 2006 sayı 40 s.265-276

Turan Fatma Ahsen,  “Kahire’deki El-Magarevi ( Kaygusuz ) Bektaşi Tekkesinden  Detroit’teki Bektaşi Tekkesine”,  Hacı Bektaş Veli Araştırma  Dergisi İlkbahar 2008 sayı 45 s. 103-112

Turan  Fatma  Ahsen,  “Bulgaristan’da  Demir baba Tekkesindeki İnanç Sembollerinin ve  Ritüellerin Çözümlenmesi” Hacı Bektaş Veli Araştırma  Dergisi Güz 2007 sayı 43 S.97-108

Turan Fatma Ahsen,  Anadolu’daki Hıdırellez Kutlamalarına Dair İnanmalar,  Ritüeller, Yasaklar ve Yaptırımlar” Gazi Türkiyat  Türklük Bilimi Araştırma Dergisi  Bahar 2008 sayı 2 s. 91- 100

ULUSLARARASI  DERGİLERDE  YAYINLANAN  MAKALELER 

Turan, Fatma Ahsen, “Hayat Ağacı” Türk Kültürü, sayı : 353, Eylül 1992, s 543-553                               

Turan, Fatma Ahsen, “Anadolu’nun Türkleşmesinde Manevi Güçler ve Abdurrahim Tırsi  Hilal, Islamic Union of Macedonion Republic, Makedonya Yıl X, sayı:82, Kasım Aralık  1996, s.8-9; sayı 83, Ocak-Şubat 197, s.8-9.

Turan, Fatma Ahsen,“Das Motiv der Ehl-i Beyt-Verehrung in der KlassischeTurkischen Literatur” Bd. 2. Glaube und Traditionen Deutsches Orient-İstitut Hamburg 2001, S.163-177.

Turan, Fatma Ahsen, “Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı” Türkler C.3, Yeni Türkiye Yayınlar Ank. 2002,  S.320-326.

Turan, Fatma Ahsen, “Âşıklık Geleneği İçinde Ermeni Âşık Sarkis Zeki” Milli Folklor, Kış, sayı 60 2003 s.179-183