Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN

Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Balkanlar ve Türkler ,Sözlü Bellekte Plevne Harbi ve Gazi Osman, I Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi Priştina- Kosova
 • FATMA AHSEN TURAN, Anadoluda Nevruzla İlgili Uygulamalar, Türk Dünyasında Nevruz III. Uluslararası Bilgi Şöleni Elazığ
 • Fatma Ahsen Turan, Dede Korkut İle Oguznamedeki Ortak Formüller, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Ankara
 • FATMA AHSEN TURAN, Kazakların Milli Bayramı Nevruz, Nevruz ve Renkler Türk Dünyasında Nevruz, II. Bilgi Şöleni (Uluslararası) Atatürk Kültür Merkezi . Ankara 1996
 • Fatma Ahsen Turan, Milli Mücadelede Türk Kadının Rolü, Sımpozıonul, Internatıonal Femeıa Turca Din Balcanı Romanya Bükreş
 • Fatma Ahsen Turan, Analysis of the Belief Symbols and Rituals in the Demir Baba Tekke (Dervish Lodge ) in Bulgaria, International Symposıum, The Balkans Languages, Hıstory, Cultures, 13-15 April 2007, St Cyril and St Methodius University of Veliko Tırnovo, BULGARİSTAN
 • Fatma Ahsen Turan, Oğuz Kağandan Atatürke Türk Kahraman Tipi, Atatürk 4. Uluslararası Kongresi, Atatatürk Araştıma Merkezi KAZAKİSTAN
 • Fatma Ahsen Turan, Şaman Ayinlerinden Alevi Semahlarına, Birinci Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongresi, Ficea İZMİR

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Alevi Bektaşi Felsefesinde İnsan Düzce Gölyaka
 • Alevi Bektaşi İnancının Felsefesi Kütahya
 • Anadoludaki Hıdırellez ile ilgili İnanç ve Ritüeller RAZGRAD- BULGARİSTAN
 • Nihat Sami Banarlı ve Türkçenin Sırları Türk Kadınları Kültür Derneği 16 Ocak
 • Fütüvvetnamelere göre Ahilikteki Ahlakî Kaideler Atatürk Kültür Merkezi ve Mersin Valiliğinin hazırladığı Ahilik Kültürü Paneli, 18 Nisan Mersin.
 • Yunus Emrede İlahî Aşk ve Buna Bağlı Tezahürler Atatürk Kültür Merkezi ve Aksaray Valiliğinin hazırladığı Yunus Emre Paneli, 16-17 Eylül Aksaray.
 • Ahilik Müessesinin Sosyal Fayda Prensibi Ahilik Paneli, 14 Ekim Mudurnu.
 • Hindistanda Türk Devletleri ve Balabanlar G. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Haziran 2005
 • Geçmişten Günümüze Zaman ve Mekan Ekseninde Türk Kadın Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği, Ankara 2006
 • Ahilik ve Temel Prensipleri Ankara Kültür Müdürlüğü ve Valilik tarafından hazırlanan konferans 12 Ekim
 • Nasreddin Hocanın Dini Kimliği Nasreddin Hoca Paneli,Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 16.5.1996
 • I. Uluslararası Güvenç Abdal Ocağı Çalıştayı İstanbul
 • Yunus Emrede İnsan Sevgisi Kırşehir Valiliği tarafından hazırlanan Yunus Emre Paneli 15 Ekim Kırşehir.
 • The Status and Mission of Turkısh Woman Michigan State Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği,Michigan State University 24.04.2004 USA
 • Sözlü Tarih Kuramına Göre Ermenilerin Anadoluda Yaptıkları Zulümler Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği, Ankara 2007
 • Gölbaşılılar Birliği Eğitim Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Aşıklar Şöleni Ankara, Gölbaşı
 • Türk Kültüründe Nevruz Nevruz Paneli, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 20.3.1996

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Azerbaycan Türklerinin Novruz ve Emrah Destanları
 • Türk Folklorunda Baş
 • Irak Türkmen Masallarında Motif ve Tip İncelemesi
 • Aşık Müslüm Dalkılıçın Hayatı Sanatı ve Eserleri
 • Kore Harbi";nin Yazılı ve Sözlü Türk Halk Edebiyatına Yansıması
 • Bektaş Gazeloğlu Hayatı Sanatı ve Eserleri
 • Giresunda Adak İnancı ve Adak Yerleri
 • Kastamonuda Halk Tababeti, İnanış ve Uygulamalar
 • Karacaoğlanın Şiirlerinde Kadın ve Kadın Süslemeleri
 • Mustafa Aydın Hayatı Sanatı ve Şiirleri
 • Halk Hekimliği ve Elmalıdaki Halk Hekimliği İle İlgili İnanış ve Uygulamalar
 • Formül Nazariyesi ve Koplandı Batır Destanındaki Formüller
 • Aşıklık Geleneği İçinde Karaşarlı Veli Namlının Hayatı Sanatı ve Eserleri
 • Sarıkamış Harekatının Toplumsal Bellekteki İzdüşümleri
 • Samsun Kargı Köyü Monografisi
 • Çorumlu Aşık Halil Erdugan ve Çırakları
 • 19.Yüzyıl Sosyal ve Siyasi Olaylarının Aşık Edebiyatına Yansıması
 • Aşık Aşur Hayatı Sanatı ve Eserleri

Dersler

 • Aşık Edebiyatı ve Temsilcileri (1999-2000)
 • Aşık Edebiyatı (2004-2005)
 • Aşık Edebiyatı (2005-2006)
 • Çocuk Edebiyatı (1987-1988)
 • Halkbilimi Araştırma ve Derleme Teknikleri (2006-2007)
 • Anonim Türk Halk Şiirinin Meseleleri (2005-2006)
 • Türk Halk Hikayeleri ve Hikayecileri (2002-2003)
 • Halkbilimi Araştırma ve Derleme Teknikleri (2005- 2006)
 • Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri (2006 -2007)
 • Derleme Yöntem ve Teknikleri (2009 -2010)
 • Türk Mitolojisinin Meseleleri (2001- 2002)
 • Derleme Metot ve Teknikleri (1997-1998)
 • Halkbilimi Araştırma ve Derleme Teknikleri (2009-2010)
 • Türk Halk Tiyatrosu (1997-1998)
 • Halk Bilimine Giriş (1998-1999)
 • Halk Bilimi Kuram ve Yöntemleri (2005-2006)
 • Aşık Şiirinin Meseleleri (2004- 2005)
 • Türk Mitolojisinin Meseleleri II (2000- 2001)
 • Anlatım Türleri I (2001- 2002)
 • Edebiyat Eğitim (1988-1989)
 • Halk Bilimi Kuram ve Yöntemleri (2004-2005)

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • Türkoloji Enstitisü

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • FATMA AHSEN TURAN. (2008). TÜRK KÜLTÜRÜNÜN MİZAH BURCU İNCİLİ ÇAVUŞ. Türk halk mizahının bir neferi olan İncili Çavuş : Hayatı, mizah anlayışı, müşterek ve kültürel bellekteki yeri, fıkraları hakkında inceleme. TÜRKİYE. GAZİ KİTAPEVİ.
 • FATMA AHSEN TURAN. (2004). ANKARA İLE BÜTÜNLEŞEN BİR MANA ÖNDERİ HACI BAYRAM VELİ. Ahmet Yesevinin oluşturduğu zincirin Anadoludaki halkasını teşkil eden Hacı Bayram Velinin, Anadolunun manevi muhafızı olarak Türk tarihinde ve kültüründe oynadığı rol değerlendirilmiş, şiirlerine yer verilmiştir. TÜRKİYE. AKÇAĞ.
 • Fatma Ahsen Turan. (2000). Anadolunun Manevi Koruyucusu Hacı Bayram Veli Hayatı, Hizmeti, Fikirleri. Anadolunun Manevi Koruyucusu Hacı Bayram Velinin hayatı, hizmetleri, fikirleri ve Anadoludaki misyonunun değerlendirildiği bir çalışmadır. Türkiye. Bilig Yayınları.
 • Fatma Ahsen Turan, Refik Turan, Müjgan Cumhur, Ali Kılcı. (1998). ALTINDAĞIN MANEVİ COĞRAFYASI. Ankaranın tarihi, yetiştirdiği mutasavvıflar, yazarlar, şairler, devlet büyüklerive ziyaret mekanları, tarhi yapıları ele alınarak Ankaranın tarihteki yeri ve misyonu değerlendirilmiştir. Türkiye. Altındağ Belediyesi Yayınları.

Editörlük

 • (2010). SAZIN VE SÖZÜN SULYANLARI YAŞAYAN HALK ŞAİRLERİ III,
 • (2010). SAZIN VE SÖZÜN SULTANLARI YAŞAYAN HALK ŞAİRLERİ IV,
 • (2009). SAZIN VE SÖZÜN SULTANLARI YAŞAYAN HALK ŞAİRLERİ II,
 • (2008). SAZIN VE SÖZÜN SULTANLARI, YAŞAYAN HALK ŞAİRLERİ I,

Atıf

 • (2008). ERDEM, Lev Nikolayeviç Gumılevin Geleneksel Türk Dini ile İlgili Görüşleri, Erdem 2008,52 s.183-230
 • (2008). Hacı Bektaş Veli Araştıma Dergisi, 2008 sayı 46 s. 167-181, Çıldırlı Aşık Şenlikin Şiirlerinde Tasavvufi Unsurlar
 • (2005). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Cilt VII, sayı 2 Aralık 2005 s.13-31, Abdullah ŞENGÜL, Anadoluda Nevruz Kutlamaları ve Emirdağ- Karacalar Örneği
 • (2002). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi , S. 22 ,yaz 2002, s. 165 -200., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri
 • (2002). Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Kış 2002 sayı 20, sayfa 149 Kazak Halk Edebiyatında Yalanlamalar (Ötirik Ölender) Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Kış 2002 sayı 20, sayfa 149, Kazak Halk Edebiyatında Yalanlamalar (Ötirik Ölender)
 • (2001). Türk Yurdu Temmuz 2001 cilt 21, sayı 167, sayfa 46, Keskinli Hacı Taşanın Hayatı ve Sanatı Üzerine

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2010). Şaman Ritüellerinden Alevi Semahlarına Esraralı Yolculuk. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî, 56(153-162).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Fatma Ahsen Turan (2008). Kahiredeki El-Magarevi ( Kaygusuz ) Bektaşi Tekkesinden Detroitteki Bektaşi Tekkesine. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sayı 45(s.103-112).
 • Fatma Ahsen Turan (2002). Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı. Türkler C.3, Yeni Türkiye Yayınlar Ankara, cilt 3(sayfa 320-).
 • Fatma Ahsen Turan (2001). Das Motiv der Ehl-i Beyt-Verehrung in der KlassischeTurkischen Literatur. Glaube und Traditionen Deutsches Orient-İstitut Hamburg, cilt 2(s.163-177).
 • Fatma Ahsen Turan (1992). Hayat Ağacı. Türk Kültürü, sayı 353(sayfa 543-).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Fatma Ahsen Turan (2008). Anadoludaki Hıdırellez Kutlamalarına Dair İnanmalar,Ritüeller, Yasaklar ve Yaptırımlar. Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırma Dergisi Bahar 2008 sayı 2 s. 91- 100, S. 2(s.92-100).
 • Fatma Ahsen Turan (2007). Bulgaristanda Demir Baba Tekkesindeki İnanç Sembollerinin ve Ritüellerin Çözümlenmesi. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S 43(s.97 -108).
 • Fatma Ahsen Turan - İlknur Altun (2006). Hacı Bektaş Veli Geleneğinin Bir Uzantısı Olan Detroitteki Arnavut Bektaşi Tekkesi. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sayı 40(s.256-276).
 • Fatma Ahsen Turan (2005). Murtaza Şirinin Sırların İçinden Gerçeğe Uzanan Dünyası. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sayı 33(s.529-541).
 • Refik Turan - Fatma Ahsen Turan (2005). Hindistana Yapılan Bir Araştırma Gezisi ve Balabanlar Balabanlar. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 35(s.115-145).
 • Fatma Ahsen Turan (2003). Âşıklık Geleneği İçinde Ermeni Âşık Sarkis Zeki. Milli Folklor, Sayı 60(s.179-183).
 • Fatma Ahsen Turan (2003). Türabi Ocağından ve Haydar Tombaktan Alınan Cönkler Üzerine Birkaç Söz. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sayı 27(s.107-121).
 • Fatma Ahsen Turan (2002). Sarıkız Efsanesi Sosyal ve Kültürel Tesirleri. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 22(s.149-164).
 • Fatma Ahsen Turan (2001). Anadoludaki Nazarla ilgili Adet ve Uygulamalar. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, S.2(s.321-340).
 • Fatma Ahsen Turan (2000). Çubuklu Aşık Ali Koç. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sayı 13(s.185-193).
 • Fatma Ahsen Turan (1999). Zeynel Babanın Şiir Dünyası. Hacı Bektaş Veli Dergisi, sayı 7(s.78-84).
 • Fatma Ahsen Turan (1999). Çingeyli Aşık Bektaş Gazeloğlu. Hacı Bektaş Veli Araştıma Dergisi, sayı 10(s.197-199).
 • Fatma Ahsen Turan (1999). Yaşayan Aşık İsmail Elibol. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sayı 9(s.37-40).
 • Fatma Ahsen Turan (1999). Müştak Babanın Şiirinde Ankara. Yeşil Ayaş, yıl 5 S.10(s.17).
 • Fatma Ahsen Turan (1994). Ankaralı Halk şairleri. Yedi İklim, sayı 56(s.83-85).
 • Fatma Ahsen Turan (1994). Ayaşlı Ahmet Fahri. Yeşil Ayaş, sayı 56(s.83-85).
 • Fatma Ahsen Turan (1992). Ahilik. Ahilik Yolu,, sayı 80(s.6-7).
 • Fatma Ahsen Turan (1992). Ankara. Ahilik Yolu, sayı 80(s.23-25).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) Alman Hükümeti tarafından verilen araştırma ödülü (2007)

Proje

 • Kütahya İlindeki Alevi- Bektaşi Kültür Unsurlarının İncelenmesi (2006) Gazi Üniversitesi BAP