Öğr. Gör. Dr. Atakan Akçay

Edebiyat Fakültesi > Arkeoloji

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Orta Tunç Çağı'nda Ovaören ,Derekutuğun Çalıştayı (II), Çorum Müzesi(2017)
 • Kurul Kalesi 2015 Yılı Kazı Çalışmaları, 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne(2016)
 • Kurul Kalesi Excavations and New Distrubutions to the Black Sea Archaeology, 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON UNDERWATER RESEARCH "BLACK SEA ARCHAEOLOGY", ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, SAMSUN,(2016)
 • Kapadokya Bölgesindeki Arkeolojik Kazılar, Müzecilik Haftası Etkinlikleri,Museum Hotel, Nevşehir(2009)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Mevlana Programı Koordinatörü (2016)(Devam - )
 • Eskişehir Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu Üyeliği (2014)(Devam - )
 • Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı (2014)(Devam - )
 • Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı (2009)(Devam - )

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Erken Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi
 • Orta Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi
 • Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi
 • Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi
 • İran-Elam Arkeolojisi
 • Hitit Arkeolojisi
 • Yeni Asur ve Yeni Babil Arkeolojisi
 • Anadolu Demir Çağı Arkeolojisi I-II
 • Arkeolojik Çizim ve Belgeleme Teknikleri
 • Önasya Arkeolojisi Kronoloji Problemleri I-II
 • Demir Devri Anadolu Arkeolojisi I-II

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2016). "Hartapu: Kimin Kralı?", Ahmet Ünal Armağanı/Studies in Honour of Ahmet Ünal, S. Erkut, Ö. Sir Gavaz (Ed.), Ankara: 9-24. Türkiye. Bilgin Kültür Sanat.
 • (2012). Tasmasor Geç Demir Çağı Mezarları/Tasmasor Late Iron Age Graves, Tasmasor, S. Yücel Şenyurt (Ed.). Arkeoloji Türkiye. Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • S.Yücel Şenyurt, Atakan Akçay, Yalçın Kamış,. (2012). Tasmasor Geç Demir Çağı Çanak Çömleği/Tasmasor Late Iron Age Ceramics, Tasmasor, S. Yücel Şenyurt (Ed.). Arkeoloji Türkiye. Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • S. Yücel Şenyurt,Atakan Akçay, Yalçın Kamış. (2006). Yüceören: Doğu Kilikyada Bir Helenistik-Roma Nekropolü/A Hellenistic and Roman Necropolis in Eastern Kilikia. Arkeolojik Kazı Türkiye. Gazi Üniversitesi Arkeolojik Çevre Değerleri.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2017). A Late Uruk-Early Bronze Age Transitional Period Cemetery in the Upper Tigris Region: Aşağı Salat. OLBA, XXV(49-90).
 • O. Başoğlu, A. Akçay, P. Gözlük Kırmızıoğlu, S. Gökkoyun, T. Şener (2013). Diyarbakır/Aşağı Salat Höyüğü İskeletleri. OLBA, XXI( 1-18).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2016). Kurul Kalesi (Ordu) VI. Mithradates Dönemi Yerleşimi Üzerine Ön Değerlendirmeler/ Kurul Castle (Ordu) Preliminary Assessment on the Mithridates VI Period Settlement. SELEUCIA, 6(221-248).
 • (2015). Ovaören-Yassıhöyük'den Bir Yarı İkonik İdol. Arkeoloji ve Sanat, 149(47-54).
 • - M. Kaplan, P. Arıkan, Y. Kalaycı, S. Y. Şenyurt, A. Akçay, Y. Kamış (2014). Inorganic Paint Pigment Analysis in Ovaören Ceramics by Micro XRF Spectrometry. International Interdisciplinary Journal of Scientific Research, 1(157-164).
 • The Understanding the Historical Development of Tabal Kingdom (2014). Tabal Ülkesinin Tarihsel Süreci Üzerine Bir Değerlendirme. Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIX/1(37-58).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2016). Ovaören 2014 Yılı Kazıları. 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, 37/II(111-128).
 • S. Yücel Şenyurt Yalçın Kamış (2015). Ovaören 2013 Yılı Kazıları. 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, 36/II(101-120).
 • S. Yücel Şenyurt Yalçın Kamış (2014). Ovaören 2012 Yılı Kazıları. 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, 35/II(62-80).
 • S. Yücel Şenyurt Yalçın Kamış (2013). Nevşehir-Ovaören Kazısı, 2012. TEBE-Haberler, 36(24-26).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Başarı Plaketi (2016)

Proje

 • Holocene Boyunca Ovaören Arkeolojik Yerleşimi Çevresinde İnsan ve Çevre Etkileşimi: Arazi Kullanımı ve Yerleşim Modelleri (2015) Gazi Üniversitesi

Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)

Bilimsel Kazı

 • Ovaören Kazısı, Nevşehir (2016)
 • Kurul Kalesi, Ordu (2016)
 • Ovaören Kazısı, Nevşehir (2015)
 • Kurul Kalesi, Ordu (2015)
 • Ovaören Kazısı, Nevşehir (2014)
 • Kurul Kalesi, Ordu (2014)
 • Ovaören Kazısı, Nevşehir (2013)
 • Kurul Kalesi, Ordu (2013)
 • Ovaören Kazısı, Nevşehir (2012)
 • Kurul Kalesi, Ordu (2012)
 • Ovaören Kazısı, Nevşehir (2011)
 • Kurul Kalesi, Ordu (2011)
 • Ovaören Kazısı, Nevşehir (2010)
 • Kurul Kalesi Kazısı, Ordu (2010)
 • Camihöyük Kazısı, Nevşehir (2009)
 • Aşağı Salat Kazısı, Diyarbakır (2009)
 • Ovaören Kazısı, Nevşehir (2009)
 • Ovaören Kazısı, Nevşehir (2008)
 • Ovaören Kazısı, Nevşehir (2007)
 • Avkat Archaeological Survey Project, Çorum (2007)
 • Acemhöyük Kazısı, Aksaray (2006)
 • Köşk Höyük Kazısı, 2006 (2006)
 • Kayranlıkgözü Kazısı, Kahramanmaraş (2004)
 • Mağaratepe Kazısı, Erzurum (2004)
 • Ziyaretsuyu Kazısı, Sivas (2004)
 • Güllüdere Kazısı, Erzurum (2003)
 • Minnetpınarı Kazısı, Kahramanmaraş (2003)
 • Büyükardıç Kazısı, Erzincan (2003)
 • Tasmasor Kazısı, Erzurum (2003)
 • Bekçiçayırı Kazısı, Kars (2003)
 • Yüceören Kazısı, Adana (2003)
 • Sazpegler Kazısı, Ardahan (2003)
 • Tetikom Kazısı, Erzurum (2003)
 • Aşağı Salat Kazısı, Diyarbakır (2002)
 • Aşağı Salat Kazısı, Diyarbakır (2001)
 • Aşağı Salat Kazısı, Diyarbakır (2000)