Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ARUNTAŞ

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

İlköğretim Okul Binalarının Bugünkü Yapılaşma Durumu Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmada, İlköğretim Okul Binalarının Bugünkü Yapılaşma Durumu araştırılmıştır. İlköğretim sistemine geçişte meydana gelen problemlerin belirlenmesine çalışılmıştır.

Uçucu Kül İkameli Betonlara Deniz Suyunun Etkisi

Bu çalışmada, yapay bir puzolan olan Uçucu Kül (UK) kullanılarak üretilen betonlara deniz suyunun etkileri araştırılmıştır.