Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ARUNTAŞ

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Silis Dumanı ve Süper akışkanlaştırıcı Katkılı Lifli Betonların Özellikleri

Bu projede, silis dumanı (SD) ve süper akışkanlaştırıcı (SA) katkılı lifli betonların özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla lifli beton üretiminde çelik lif (ÇL) kullanılmıştır. Üretilen ÇLB lar standart kür ve açık hava kürü olmak üzere iki farklı ortamda bekletilmiştir.

Betonun Mekanik Özellikleri Üzerine Doğal Puzolanlar ile Atık Malzemelerin Etkisi

Bu projede, diyatomit, yüksek fırın cürufu ve uçucu külün beton özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla; puzolanlar çimento yerine ağırlıkça % 5, % 10, % 15 ve % 20 oranlarında ikame edilerek beton karışımları üretilmiştir. Üretilen betonlar ile 10x10x10 cm boyutlarında küp numuneler hazırlanmış ve bu numuneler, laboratuarda 28, 90 ve 180 gün kür edildikten sonra basınç ve aşınma dayanımı deneyleri yapılmıştır. Üretilen betonlar, hem birbirleri ile hem de PÇ 42,5 kullanılan kontrol betonu ile karşılaştırılmıştır.

Doğal ve Yapay Puzolanların Çimento ve Harç Üretiminde Katkı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bu projede, doğal puzolan olan zeolit (Z), endüstriyel atık olan uçucu kül (UK) ve atık pencere camının (C) Portland çimentosunda katkı malzemesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.