Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ARUNTAŞ

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • A. Beycioglu, A. Gültekin, H.Y. Aruntas (2017). Usability of Fuzzy Logic Modeling for Prediction of Fresh Properties of Self-Compacting Concrete. Acta Physica Polonica A, 3-II(1140-1141).
 • Ahmet Beycioğlu, Adil Gültekin, Hüseyin Yılmaz Aruntaş, Osman Gencel, Magdalena Dobiszewska, Witold Brostow (2017). Mechanical properties of blended cements at elevated temperatures predicted using a fuzzy logic model. Computers and Concrete , 2(247-255).
 • Ahmet Beycioglu, Hüseyin Yılmaz Aruntas, Osman Gencel, Haley E. Hagg Lobland, Ayhan Samandar, Witold Brostow (2016). Effect of Elevated Temperatures on Properties of Blended Cements with Clinoptilolite. MATERIALS SCIENCE, 22(4)(548-552).
 • Hayati Ulusu, Huseyin Yilmaz Aruntas, Osman Gencel (2016). Investigation on characteristics of blended cements containing pumice. Construction and Building Materials , 118(11-19).
 • İlker Tekin, Recep Birgul, Ismail Ozgur Yaman, Osman Gencel, Huseyin Yilmaz Aruntas (2015). Monitoring macro voids in mortars by computerized tomography method. Measurement, (299-308).
 • A. Beycioğlu, H.Y. Aruntaş (2014). Workability and mechanical properties of self-compacting concretes containing LLFA, GBFS and MC. Construction and Building Materials, 73(626-635).
 • Dayı, M., Aruntaş, H.Y., Çavuş, M., Şimşek, O. (2013). Zeolit, uçucu kül ve atık cam malzemelerin Portland kompoze çimento üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 28(3)(491-499).
 • İ. Tekin, R. Birgül, H.Y. Aruntaş (2012). Determination of the effect of volcanic pumice replacement on macro void development for blended cement mortars by computerized tomography . Construction & Building Materials , 35(9)(15-22).
 • H. Yaprak, H.Y. Aruntaş, İ. Demir, O. Şimşek, G. Durmuş (2011). Effects of the fine recycled concrete aggregates on the concrete properties. International Journal of the Physical Sciences, 10(2455-2461).
 • Aruntaş, H.Y., Tekin İ., Birgül, R. (2010). Determining Hounsfield Unit values of mortar constituents by computerized tomography. Measurement, 43 (3)(410-414).
 • H.Y. Aruntaş, M. Gürü, M. Dayı, İ. Tekin (2010). Utilization of Waste Marble Dust as an Additive in Cement Production. Materials and Design, 31 (8)(4039-4042).
 • Gürü, M., Aruntaş, H.Y., Tüzün, F.N., Bilici, İ. (2009). Processing of urea-formaldehyde-based particleboard hazelnut and improvement of its fire and water resistance. Fire and Materials, 33(10)(413-419).
 • Aruntaş, H.Y., Cemalgil, S., Şimşek, O., Durmuş, G., Erdal, M. (2008). Effects of super plasticizer and curing conditions on properties of concrete with and without fiber. Materials Letters, 62 (19)(3441-3443).
 • Albayrak, M., Yörükoğlu, A., Karahan, S., Atlıhan, S., Aruntaş, H.Y., Girgin, I. (2007). Influence of zeolite on the chemical and mechanical properties of autoclaved aerated concrete. Building and Environment, 42 (9)(3161-3165).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Tekin, İ., Birgül, R., Aruntaş, H.Y. (2010). Determination of Void Development in Cement Mortar by Computerized Tomography. Çimento ve Beton Dünyası, 13(84)(67-76).
 • Şimşek, O., Aruntaş, H.Y., Demir, İ. (2007). Beton Üretiminde Süper Akışkanlaştırıcı Çeşiti ve Oranının Belirlenmesi. G.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 22 (4)(829-835).
 • Aruntaş, H.Y. (2006). Uçucu Küllerin İnşaat Sektöründe Kullanım Potansiyeli. G.Ü. Mühendislik Mim. Fak. Dergisi, 21 (1)(193-203).
 • Aruntaş, H.Y., Albayrak, M., Saka, H.A., Tokyay, M. (1998). Ankara-Kızılcahamam ve Çankırı-Çerkeş Yöresi Diyatomitlerinin Özelliklerinin Araştırılması. Turkish Journal of Engineering and Environmental Science, 22 (4)(337-343).
 • Aruntaş, H.Y. (1997). Süper Akışkanlaştırıcı Bir Katkının Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi. Çimento ve Beton Dünyası, 2 (9)(33-38).
 • Aruntaş, H.Y., Tokyay, M. (1996). Katkılı Çimento Üretiminde Diatomitin Puzolanik Malzeme Olarak Kullanılabilirliği. Çimento ve Beton Dünyası, 1 (4)(33-41).
 • Aruntaş, H.Y. (1996). Diatomit, Özellikleri, Kullanım Alanları ve İnşaat Sektöründeki Yeri. Çimento ve Beton Dünyası, 1 (4)(27-32).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • H. Yılmaz ARUNTAŞ (2017). Türk Çimento Sektöründe Alternatif Yakıt Kullanımı. CemenTürk Çimento ve Beton Bileşenleri, 51(64-68).
 • Hüseyin Yılmaz ARUNTAŞ, Cemal YILMAZ (2017). Portland Çimentosunun Horasan Harcı Özelliklerine Etkisi. Yapı Dünyası, 21, 258-259(18-23).
 • Nalan KALKAN, H. Yılmaz ARUNTAŞ, Engin DEMİR (2016). Yüksek Fırın Cürufu ve Süper Akışkanlaştırıcının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 5 (1)(98-106).
 • Aruntaş, H.Y., Beycioğlu, A., (2014). Puzolanik Zeolit (Klinoptilolit) Katkılı Çimentoların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(57-67).
 • Gültekin, A.B., Aruntaş, H.Y., Gün, B. (2014). 4306 Sayılı Kanun Kapsamında İlköğretim Okul Binalarının Mekânsal Yeterliliklerinin İncelenmesi: Ankara Örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 1(43-61).
 • Ahmet BEYCİOĞLU, Yılmaz ARUNTAŞ (2014). Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı. Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2 (1)(83-96).
 • Tekin, İ., Aruntaş, H.Y. (2009). Çimentolu Sistemlerde Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı. Yapı Dünyası, 162(50-56).
 • Çelik, M.H., Aruntaş, H.Y., Yıldız, E. (2004). Bekleme Süresi ve Tekrar Karıştırma İşleminin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi. Politeknik Dergisi, 7 (3)(237-242).
 • Çelik, M.H., Aruntaş, H.Y., Baran, Y. (2003). Seyitömer ve Çayırhan Uçucu Küllerinin Portland Çimentosu-Uçucu Kül(PÇ-UK) Hamurunun Priz Başlama ve Sonu Sürelerine Etkisi. Politeknik Dergisi, 6 (1)(397-409).
 • Fırat, S., Mengene, N., Aruntaş, H.Y. (2002). 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde Adapazarı";ndaki Betonarme Yapılarda Sıkça Rastlanan Yapısal Hasarların İncelenmesi. G.Ü.Fen Bilimleri Dergisi, 15 (2)(599-614).
 • Arık, H., Kadir, S., Aruntaş, H.Y. (2002). Ankara-Kızılcahamam Diyatomitlerinin Karakteristik özelliklerinin ve Sıcaklığa Bağlı Faz Dönüşümlerinin Araştırılması. G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 15 (1)(103-113).
 • Şimşek, O., Aruntaş, H.Y., Eroltekin, V. (1999). Uçucu Külün Hafif Beton Yapı Elemanı Üretiminde Kullanımı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi. Teknoloji, Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (3-4)(15-23).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Tas, S., Erdal, M., Aruntas, H.Y.,, 2017. Refugee Problems in Turkey and Its Evaluation in the Context of Sustainability, 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017) Dubai
 • Yılmaz, E., Beycioğlu, A., Aruntaş, Y., Şamandar, A., 2017. Usage of Inorganic Based Materials as Flame Retardants in Polymer Composites, 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017) Dubai
 • Mustafa Dayı, Hüseyin Yılmaz Aruntaş, Emine N. Caner Saltık, 2015. 16. Yüzyıl İnegöl Hamam Yapısında Kullanılan Örgü Harçlarının Bazı Özelliklerinin İncelenmesi , 5.Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu Erzurum
 • Çavuş, M., Dayı, M., Ulusu, H., Aruntaş, H.Y., 2015. Sürdürülebilir Bir Yapı Malzemesi Olarak Kerpiç, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2015), 28-30 Mayıs 2015. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Aruntaş, H.Y., Beycioğlu, A., Subaşı, S., 2013. New Generation Fiber Reinforced Polymer Bars for Concrete Reinforcement, 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13) İstanbul
 • Tekin, İ., Birgül, R., Aruntaş, H.Y., , 2013. Yüksek Oranlı Akışkanlaştırıcı Kullanılan Bayburt Taşı ile Üretilmiş Hafif Betonların Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası katılımlı 4. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu Ankara
 • 2004. Han Abad-Hambat Kervansarayı (Çardak Han)'nın Özellikleri, Hambat (Han-Abat) Sempozyumu Denizli
 • Erdal, M., Şimşek, O., Betonun Kalite Kontrolünde İleri Teknoloji Kullanımı, 3rd International Advanced Technologies Symposium Ankara-TURKEY
 • Yaprak, H., Şimşek, O., Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufunun Süper Akışkanlaştırıcı Katkılı Beton Özelliklerine Etkisi, Beton 2004 Kongresi İstanbul
 • Dayı, M., Tekin, İ., Birgül, R., Şimşek, O., Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Atık Mermer Tozunun Etkisi, 2.Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu Ankara
 • Tokyay, M., Central Anatolian Diatomites for Producing Pozzolanic Cements, 1st International Symposium on Mineral Admixtures in Cement İstanbul-TURKEY
 • Şimşek, O., Fırat, S., Çayırhan ve Soma-B Termik Santralleri Uçucu Küllerinin Betonun Basınç Dayanımına Etkisi, Türkiye İnşaat Müh.liği XVI. Teknik Kongre ve Sergisi Ankara
 • Aruntaş, H.Y., Durmuş, G., Can, Ö., Gökçe, H.S., Kimyasal Katkılar, Uluslar arası Katılımlı 3. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu Ankara

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu Gazi Üniversitesi, Ankara(2015)

Seminer

 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MTEM), Milli Eğitim Bakanlığı Ankara
 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MTEM), Milli Eğitim Bakanlığı Ankara
 • Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), Milli Eğitim Bakanlığı Ankara
 • Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), Milli Eğitim Bakanlığı Ankara
 • Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), Milli Eğitim Bakanlığı Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • ISBS 2015, 2nd International Sustainable Buildings Symposium Gazi University, Technology Faculty Ankara(2015)
 • ISBS, International Sustainable Buildings Symposium Ankara
 • MTET, 1. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi Marmara Üniversitesi, İSTANBUL
 • IATS, 5th International Advanced Technologies Symposium Karabük Üniversitesi, Karabük
 • YOGS, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu Pamukkale Üniversitesi, Denizli
 • 3rd International Advanced Technologies Symposium Gazi Üniversitesi, Ankara
 • YOGS, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Fakülte Kurulu üyeliği (2012)(22.03.2012 - )
 • Yapı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı (2009)(2009-2011 - )
 • Eğitim Komisyonu (2007)(2007-2009 - )
 • Bölüm Başkan Yardımcısı (2005)(2005-2009 - )
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uzmanlar Grubu Üyesi (2004)(2004-2007 - )
 • Yapı Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı (2000)(2000-2002 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Uçucu Kül ve Antifriz Katkılı Betonların Basınç Dayanımı Üzerine Don Etkisinin Araştırılması (2011)
 • Sülfat Etkisine Maruz Farklı Çimento Harçlarındaki Makro Boşluk Yapısı Gelişiminin Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi (2011)
 • Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Dolgu Malzemesi Oranının Etkisi (2011)
 • Erzincan ve Nevşehir Yöresi Ponzalarının Çimentolu Sistemlerde Kullanılabilirliği (2006)
 • İlköğretim Okul Binalarının Bugünkü Yapılaşma Durumu Üzerine Bir Araştırma (2002)
 • Kendiliğinden Yerleşen Beton Dökümündeki Gecikmelerin Beton Özelliklerine Etkisi
 • Horasan Harcı Özelliklerine Portland Çimentosunun Etkisi
 • Ankara Kizelgur Fabrikası Atığı Diyatomitlerin Çimento Üretiminde Puzolan Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Bir Çalışma
 • Uçucu Kül İkameli Betonlara Deniz Suyunun Etkisi
 • Kütahya Yöresi Tuğla Fabrikası Atıklarının Tuğla Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 • Doğal ve Yapay Puzolanların Kompoze Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 • Hazır Beton Santralı Atık Suyunun Beton Üretiminde Karma Suyu Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 • Silikon Esaslı Dış Cephe Boyalarının Deneysel Olarak İncelenmesi
 • Perlitin Çimentoda Puzolanik Katkı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği
 • Çimento Harçlarının Porozitesinin Bilgisayarlı Tomografi ile Belirlenmesi
 • Silis Dumanı ve Süper Akışkanlaştırıcı Katkılı Lifli Betonların Özellikleri
 • Silis Dumanı Katkısının Betonarme Korozyonuna Etkisi
 • Farklı Tipteki Puzolanların Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi
 • Hazır Sıvaların Farklı Yüzeyler Üzerindeki Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi

Dersler

 • YE 578 Yapıda Mineral Esaslı Bağlayıcı Malzemeler (2009-2010)
 • YAP-306 Betonarme (2009-2010)
 • YAP-400 Mezuniyet Tezi (2009-2010)
 • YAP-406 Prefabrik Yapı Teknolojileri (2009-2010)
 • YAP-418 Betonarme Projesi (2009-2010)
 • YE 549 İleri Teknoloji ile İnşa Edilen Yapılar (2009-2010)
 • YAP-213 Sıva Teknikleri (2009-2010)
 • YAP-413 Betonarme Teknikleri (2009-2010)
 • YAP-308 Kargir Kaplama Teknikleri (2009-2010)
 • YE 578 Yapıda Mineral Esaslı Bağlayıcı Malzemeler (2008-2009)
 • YAP-102 Meslek Resmi (2000-2001)
 • YAP-210 Yapı Teknolojisi ve Uygulaması (2000-2001)
 • YAP-400 Mezuniyet Tezi (2000-2001)
 • YAP-101 İnşaat Teknik Resmi (2000-2001)
 • EĞT-403 Özel Öğretim Yöntemleri (2000-2001)
 • YAP-108 Yapı Teknolojisi ve Uygulaması (1998-1999)
 • EĞT-403 Özel Öğretim Yöntemleri (1999-2000)
 • YAP-103 Yapı Teknolojisi ve Uygulaması (1999-2000)
 • YAP-102 Meslek Resmi (1999-2000)
 • YAP-210 Yapı Teknolojisi ve Uygulaması (1999-2000)
 • YAP-302 Cisimlerin Dayanımı (2000-2001)
 • YAP-103 Yapı Teknolojisi ve Uygulaması (2000-2001)
 • YAP-103 Yapı Teknolojisi ve Uygulaması (1998-1999)
 • YAP-311 Yapı Teknolojisi ve Uygulaması (1998-1999)
 • YAP-101 İnşaat Teknik Resmi (1999-2000)
 • YAP-108 Yapı Teknolojisi ve Uygulaması (1999-2000)
 • YAP-311 Yapı Teknolojisi ve Uygulaması (1999-2000)
 • YAP-216 Endüstriyel Yapım Yöntemleri (1999-2000)
 • YAP-408 Tasarım ve Uygulama (1999-2000)
 • EĞT-404 Öğretmenlik Uygulaması (1999-2000)
 • YAP-400 Mezuniyet Tezi (1999-2000)
 • YAP-216 Endüstriyel Yapım Yöntemleri (2000-2001)
 • EĞT 404 Öğretmenlik Uygulaması (2001-2002)
 • YAP 210 Yapı Teknolojisi ve Uygulaması-IV (20001-2002)
 • YE 578 Yapıda Mineral Esaslı Bağlayıcı Malzemeler (2007-2008)
 • YE 578 Yapıda Mineral Esaslı Bağlayıcı Malzemeler (2006-2007)
 • YE 542 Yapılardaki Deprem Hasarlarının Malzeme Yönünden İncelenmesi (2008-2009)
 • YE 549 İleri Teknoloji ile İnşa Edilen Yapılar (2008-2009)
 • YE 549 İleri Teknoloji ile İnşa Edilen Yapılar (2007-2008)
 • YAP 102 Meslek Resmi (2001-2002)
 • YAP 216 Endüstriyel Yapım Yöntemleri (2001-2002)
 • YAP 309 Yapı Bilgisi-III (2002-2003)
 • EĞT 404 Öğretmenlik Uygulaması (2002-2003)
 • YAP 101 İnşaat Teknik Resmi (2002-2003)
 • YAP-410 Yalıtım Teknikleri (2008-2009)
 • YAP-418 Betonarme Projesi (2008-2009)
 • YAP-308 Kargir Kaplama Teknikleri (2008-2009)
 • YAP 302 Cisimlerin Dayanımı (2001-2002)
 • YAP 209 Bina Bilgisi (2002-2003)
 • YAP 400 Mezuniyet Tezi (2002-2003)
 • YAP-205 Bina Bilgisi (2010-2011)
 • YE 549 İleri Teknoloji ile İnşa Edilen Yapılar (2010-2011)
 • YAP-213 Sıva Teknikleri (2010-2011)
 • YAP-413 Betonarme Teknikleri (2010-2011)
 • YAP-306 BETONARME (2009-2010 YAZ)
 • YAP-205 BİNA BİLGİSİ (2009-2010 YAZ)
 • YAP-102 Meslek Resmi (2004-2005)
 • YAP-205 Bina Bilgisi (2006-2007)
 • YAP-102 Meslek Resmi (2002-2003)
 • YAP-210 Yapı Tek. ve Uyg.-IV (2002-2003)
 • YAP-210 Yapı Tek. ve Uyg.-IV (2003-2004)
 • YAP-102 Meslek Resmi (2003-2004)
 • YAP-216 Endüstriyel Yapım Yöntemleri (2003-2004)
 • YAP-209 Bina Bilgisi (2003-2004)
 • YAP-302 Cisimlerin Dayanımı (2002-2003)
 • YAP-304 Yapı Laboratuvarı-II (2003-2004)
 • EĞT-404 Öğretmenlik Uygulaması (2003-2004)
 • YAP-209 Bina Bilgisi (2004-2005)
 • YAP-309 Yapı Bilgisi-III (2004-2005)
 • YAP-205 Bina Bilgisi (2011-2012)
 • YE 549 İleri Teknoloji ile İnşa Edilen Yapılar (2006-2007)
 • EĞT-404 Öğretmenlik Uygulaması (2002-2003)
 • YAP-216 Endüstriyel Yapım Yöntemleri (2002-2003)
 • YAP-103 Yapı Tek. ve Uyg.-I (2004-2005)
 • YAP-400 Mezuniyet Tezi (2003-2004)
 • YAP-309 Yapı Bilgisi-III (2003-2004)
 • EĞT-404 Öğretmenlik Uygulaması (2003-2004)
 • YAP-101 İnşaat Teknik Resmi (2004-2005)
 • YAP-101 İnşaat Teknik Resmi (2003-2004)
 • YE 549 İleri Teknoloji ile İnşa Edilen Yapılar (2002-2003)
 • YAP-416 Mimari Proje (2007-2008)
 • YAP-210 Yapı Tek. ve Uyg.-IV (2004-2005)
 • YAP-212 Teknik İngilizce-II (2005-2006)
 • YAP-103 Yapı Tek. ve Uyg.-I (2006-2007)
 • YAP-210 Yapı Tek. ve Uyg.-IV (2006-2007)
 • YAP-310 Beton Laboratuvarı (2007-2008)
 • YAP-106 Duvar Teknikleri (2007-2008)
 • YAP-310 Beton Laboratuvarı (2008-2009)
 • YAP-310 Yapı Laboratuvarı-II (2006-2007)
 • YAP-402 Yapı Projeleri (2006-2007)
 • YAP-205 Bina Bilgisi (2008-2009)
 • YAP-306 Betonarme (2008-2009)
 • YAP-101 Teknik Resim (2007-2008)
 • YAP-400 Mezuniyet tezi (2007-2008)
 • YAP-102 Meslek Resmi (2007-2008)
 • YAP-101 İnşaat Teknik Resmi (2005-2006)
 • YAP-101 İnşaat Teknik Resmi (2006-2007)
 • YAP-310 Yapı Laboratuvarı-II (2006-2007)
 • YAP-216 Endüstriyel Yapım Yöntemleri (2004-2005)
 • YAP-209 Bina Bilgisi (2005-2006)
 • YAP-103 Yapı Tek. ve Uyg.-I (2005-2006)
 • YAP-102 Meslek Resmi (2005-2006)
 • YAP-400 Mezuniyet tezi (2005-2006)
 • YAP-210 Yapı Tek. ve Uyg.-IV (2005-2006)
 • YAP-216 Endüstriyel Yapım Yöntemleri (2005-2006)
 • YAP-205 Bina Bilgisi (2007-2008)
 • YAP-406 Prefabrik Yapı Teknolojileri (2007-2008)
 • YAP-306 Betonarme (2008-2009)
 • YAP-213 Sıva Teknikleri (2008-2009)
 • DUVAR VE KARGİR KAPLAMA TEKNİKLERİ (2010-2011)
 • BETONARME (2010-2011)
 • YAP-400 Mezuniyet Tezi (2008-2009)
 • BETONARME PROJESİ (2010-2011)
 • YAP-400 Mezuniyet Tezi (2008-2009)
 • PREFABRİK YAPI TEKNOLOJİLERİ (2010-2011)
 • YAP-106 Duvar Teknikleri (2008-2009)
 • KARGİR KAPLAMA TEKNİKLERİ (2010-2011)
 • MEZUNİYET TEZİ (2010-2011)
 • YAP-400 Mezuniyet Tezi (2006-2007)
 • YAPIDA MİNERAL ESASLI BAĞLAYICI MALZEMELER (2010-2011)
 • YAP-102 Meslek Resmi (2006-2007)
 • YAP-410 Yalıtım Teknikleri (2008-2009)
 • YE 549 İleri Teknoloji ile İnşa Edilen Yapılar (2005-2006)
 • YE 549 İleri Teknoloji ile İnşa Edilen Yapılar (2004-2005)
 • YE 578 Yapıda Mineral Esaslı Bağlayıcı Malzemeler (2005-2006)
 • YAP-205 Bina Bilgisi (2009-2010)
 • YE 549 İleri Teknoloji ile İnşa Edilen Yapılar (2003-2004)
 • YE 578 Yapıda Mineral Esaslı Bağlayıcı Malzemeler (2003-2004)
 • YE 578 Yapıda Mineral Esaslı Bağlayıcı Malzemeler (2004-2005)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2011). Journal of Applied Sciences, Characterization of dimension stone sawing sludge in Egypt
 • (2010). Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergi, Uçucu külün karbon fiber takviyeli hafif betonun mekanik özelliklerine etkisi
 • (2010). Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, Uçucu Kül İçeriginin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Arastırılması
 • (2010). Scientific Research and Essays, A study on the effect of fly ash and silica fume substituted cement paste and mortars
 • (2010). Construction and Building Materials, The effects of silica fume and polypropylene fibers on the impact resistance and mechanical properties of concrete
 • (2010). Journal of the Physical Sciences, The effect of the using waste marble dust as fine sand on the mechanical properties of the concrete
 • (2010). International Journal of Impact Engineering, Combined effect of silica fume and steel fibers on the impact resistance and mechanical properties of concrete
 • (2010). International Journal of Mineral Processing Volume 94, Issue 3-4, 28 April, Improvement in filtration characteristics of diatomite by calcination
 • (2010). Fuel, Evaluation of the radiological safety aspects of utilization of Turkish coal combustion fly ash in concrete production
 • (2010). Asian Journal of Materials Science, Diatomite: Its Characterization, Modifications and Applications
 • (2010). Gazi Ü. Müh. Mim Fak. Dergisi, Uçucu kül katkılı çimento hidratasyonuna elektrokinetik özelliklerin etkisi
 • (2010). Asian Journal of Materials Science, Diatomite: Its Characterization, Modifications and Applications
 • (2010). Gazi. Ü. Müh.Mim.Fak. Dergisi, Uçucu kül katkılı çimento hidratasyonuna elektrokinetik özelliklerin etkisi
 • (2010). Gazi Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, Kendiliğinden yerleşen hafif betonun mekanik özelliklerine kür ortamı ve agrega tipinin etkisi
 • (2010). Environmental monitoring and assessment, Assessment of the radiological impacts of utilizing coal combustion fly ash as main constituent in the production of cement
 • (2010). Technology, Investigation of mechanical properties used for interlocking concrete pave of fly ashes gathered different thermal power plants
 • (2010). Construction and Building Materials,, Improvement of the mechanical properties of glass fibre reinforced plastic waste powder filled concrete
 • (2010). Cement, Wapno, Beton, The effects of waste marble dust applying as a fine sand on the mechanical properties of concrete
 • (2010). SDU International Journal of Technologic Sciences, Tahribatsız Test Sonuçları Kullanılarak Uçucu Kül İkameli Betonlarda Basınç Dayanımının Anfis ile Tahmini
 • (2010). Advances in Science and Technology, Physical, Mechanical and Micro-Structural Properties of F Type Fly-Ash Based Geopolymeric Bricks Produced by Pressure Forming Process
 • (2010). Technology, Investigation of mechanical properties used for interlocking concrete pave of fly ashes gathered different thermal power plants
 • (2010). Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergi, Uçucu külün karbon fiber takviyeli hafif betonun mekanik özelliklerine etkisi
 • (2009). Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, Uçucu Kül Bölüm II: Kimyasal, Mineralojik ve Morfolojik Özellikler
 • (2009). J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., Krom magnezit tuğla tozunun Portland çimentosunun priz başlama ve bitiş sürelerine etkisinin bulanık mantıkla tahmini
 • (2009). Int.J.Eng.Research Development, Aynı Oranlarda ikame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi
 • (2009). Int.J.Eng.Research Development, Aynı Oranlarda ikame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi
 • (2009). Int.J.Eng.Research Development, Aynı Oranlarda 272;kame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi
 • (2009). BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, Endüstriyel atıkların karayolu üstyapısında değerlendirilmesi
 • (2009). 346;rodkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony 346;rodowiska, Zastosowanie piasków odpadowych do wykonywania posadzek przemys322;owych
 • (2009). Construction and Building Materials, Use of diatomite as partial replacement for Portland cement in cement mortars
 • (2009). Construction and Building Materials, Use of diatomite as partial replacement for Portland cement in cement mortars
 • (2009). Materials and structures, Effects of marble powder and slag on the properties of self compacting mortars
 • (2008). Tübav bilim dergisi, Uçucu küllerin beton kilit parke taşı üretiminde kullanımının araştırılması
 • (2008). Pamukkale Ün. Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yüksek Sıcaklığın Karbon Lif Takviyeli Hafif Betonda Basınç Dayanımı ve Poroziteye Etkisi
 • (2008). Gazi Ü. Müh. Mim. Fak. dergisi, Endüstriyel atıkların inşaat sektöründe kullanımı ile geri kazanılması ve çevresel etkilerinin azaltılması
 • (2008). Materials Letters, Study on the Properties of Palm Oil Fiber
 • (2008). Tübav bilim dergisi, Uçucu küllerin beton kilit parke taşı üretiminde kullanımının araştırılması
 • (2008). Proceedings of the 2008 Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology, REWAS, Usability of the turkish coal bottom ash and natural zeolite in concrete applications
 • (2008). Microporous and Mesoporous Materials, Elaboration and characterisation of new mesoporous materials diatomite and charcoal
 • (2008). Microporous and Mesoporous Materials, Elaboration and characterisation of new mesoporous materials diatomite and charcoal
 • (2008). Construction and Building Materials, The effects of cement/fly ash ratios on the volcanic slag aggregate lightweight concrete masonry units
 • (2007). Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, Harput (Elazığ) Piroklastitlerinin Çimento Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliginin İncelenmesi
 • (2007). 2.Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu, Sürdürülebilirlik Bakımından Kendiliğinden Yerleşen Beton Kullanımının Rolü
 • (2007). Harran Ü. Zir.Fak. Dergisi, Tarımsal Yapılarda Kullanılan Hafif İnşaat Malzemeleri
 • (2007). Materials Letters, Thermo-mechanical properties of fiber reinforced concrete
 • (2007). Fuel, Radiological characterization of Çayırhan coal-fired power plant in Turkey
 • (2007). Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, Normal, Hafif ve Yarı Hafif Beton Blokların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Karsılastırılması
 • (2007). building and environment, Estudo de pozolana autoclavada baseada em óxido de cálcio derivado da concha da ostra Crassostrea gigas
 • (2007). Teknoloji Dergisi, Yapı Malzemesi-II
 • (2007). Politeknik Dergisi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde Sıkça Rastlanan Çatı Hasarları
 • (2006). Gazi Ünv. Müh. Mim. Der., İki farklı puzolanik katkının sertleşmiş beton özelliklerine etkisinin karşılaştırılması
 • (2006). Gazi Ünv. Müh. Mim. Der., İki farklı puzolanik katkının sertleşmiş beton özelliklerine etkisinin karşılaştırılması
 • (2006). Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Utilization of fly ash fluidized bed combustion of a Turkish lignite in production of blended cements
 • (2006). Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Bazı tahribatsız deney metotlarının vakum uygulanmış betonların basınç dayanımlarının belirlenmesindeki performanslarının incelenmesi
 • (2006). G.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Soğuk Çatılarda Çatı Arası Yalıtım Malzemesi Olarak Uçucu Kül ve Polistiren Köpük Katkılı Yapı Malzemesi Kullanılabilirliğinin Arastırılması
 • (2006). G.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Sürdürülebilirlik Bakımından Kendiliğinden Yerleşen Beton Kullanımının Rolü
 • (2006). Silicates Industriels, Effect of Afyon diatomite addition on the properties of fired clay brick
 • (2006). Politeknik Dergisi, Beton Üretiminde Kimyasal Katkı Kullanımı
 • (2006). Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Bazı tahribatsız deney metotlarının vakum uygulanmış betonların basınç dayanımlarının belirlenmesindeki performanslarının incelenmesi
 • (2006). Politeknik Dergisi, Tuğla Ununun Çimentoda Puzolanik Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliği
 • (2006). Dumlupınar Ü. Fen Bil. Enst. Dergisi, An Investigation into the Use of Clay Bearing Diatomites of Kütahya Alayunt Region in Cement Production1
 • (2006). Politeknik Dergisi, Tuğla Ununun Çimentoda Puzolanik Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliği
 • (2006). Politeknik Dergisi, Diyatomitin Hafif Blok Üretiminde Kullanılması
 • (2005). Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi
 • (2004). Çimento ve Beton Dünyası, Beton ve Beton Teknolojisi
 • (2004). Çimento ve Beton Dünyası, Beton ve Beton Teknolojisi
 • (2004). Politeknik Dergisi, Silis Dumanı ve Süper Akışkanlaştırıcı Katkılı Harçların Özellikleri
 • (2004). Beton ve Beton Teknolojisi, Beton ve Beton Teknolojisi
 • (2003). Journal of the European Ceramic Society, Synthesis of Si3N4 by the carbo-thermal reduction and nitridation of diatomite
 • (2003). Journal of the European Ceramic Society, Synthesis of Si3N4 by the carbo-thermal reduction and nitridation of diatomite
 • (2003). SAÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 Şubat 2002 Afyon-Sultandağı Depremi ve Yapılarda Rastlanan Deprem Hasarları
 • (2002). Gazi Üni. Fen Bilimleri Dergisi, Ankara-Kızılcahamam Diyatomitlerinin Karakteristik Özelliklerinin ve Sıcaklığa Bağlı Faz Dönüşümlerinin Araştırılması
 • (2001). Teknoloji Dergisi, Beton (Dökümü, Kalıpları, Kusurları, Dayanıklılığı)
 • (2000). Çimento ve Beton Dünyası, Yapı Malzemesi-II
 • (1999). Teknoloji Dergisi, Beton ve Beton Teknolojisi
 • (1998). Tr J of Engineering and Environmental Science, The Use of Raw and Calcined Diatomite in Art-Tile Bodies
 • (1997). Çimento ve Beton Dünyası, Influence of silica fume addition on pumice concrete on corrosion behaviour of reinforcement bars
 • (1996). Çimento ve Beton Dünyası Dergisi, Seramiklerin şekillendirilmesinde kullanılan kalıp alçısı özelliklerinin iyileştirilmesi
 • (1996). Çimento ve Beton Dünyası, Traslar ve Traslı Çimentolar
 • (1996). Çimento ve Beton Dünyası, Beton ve Beton Teknolojisi

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2009)
 • Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2008)
 • Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2008)
 • Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2007)

Proje

 • Sülfat Etkisine Maruz Farklı Çimento Harçlarındaki Makro Boşluk Yapısının Gelişiminin Bilgisayarlı Tomografi Yöntemi ile İncelenmesi (2011) TÜBİTAK
 • Saman ve Talaş Katkılı Çimento Levhaların Özelliklerinin Belirlenmesi (2010) Gazi Üniversitesi
 • Betonun Mekanik Özellikleri Üzerine Doğal Puzolanlar ile Atık Malzemelerin Etkisi (2009) Gazi Üniversitesi
 • Doğal ve yapay puzolanların çimento ve harç üretiminde katkı malzemesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması (2009) Gazi Üniversitesi
 • Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri Kapsamında Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yönteminin İncelenmesi (2008) Gazi Üniversitesi
 • Silis Dumanı ve Süper akışkanlaştırıcı Katkılı Lifli Betonların Özellikleri (2005) Gazi Üniversitesi
 • Geleneksel Kalıp Sistemlerinde Kalıp Yüzeylerinin Sulanmasının (beton döküm öncesi) Beton Hidrostatik Basıncına ve Betonarme Eleman Dayanıklılığına Etkileri (1996) Gazi Üniversitesi