Prof. Dr. Abdullah GÜNEN

Fen Fakültesi > Fizik

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Elektronik Laboratuvarı-I, http://www.fef.gazi.edu.tr/yeni/bolumDosyalari/physics/dersler/icerik/fiz-201.htm (Güz Dönemi)
 • Elektronik Laboratuvarı-II, http://www.fef.gazi.edu.tr/yeni/bolumDosyalari/physics/dersler/icerik/fiz-252.htm (Bahar Dönemi)
 • İleri Atom Fiziği (Güz Dönemi)
 • İleri Atom Fiziği (Bahar Dönemi)
 • Fizik-I (Mekanik); http://www.fef.gazi.edu.tr/yeni/bolumDosyalari/physics/dersler/icerik/fiz-105.htm (Güz Dönemi)
 • Mekanik Laboratuvarı; http://www.fef.gazi.edu.tr/yeni/bolumDosyalari/physics/dersler/icerik/fiz-151.htm (Güz Dönemi)
 • Fizik-II (Elektrik ve Manyetizma); http://www.fef.gazi.edu.tr/yeni/bolumDosyalari/physics/dersler/icerik/fiz-106.htm (Bahar Dönemi)
 • Elektrik Laboratuvarı (Bahar Dönemi)
 • Fizik IV (Modern Fizik); http://www.fef.gazi.edu.tr/yeni/bolumDosyalari/physics/dersler/icerik/fiz-202.htm (Bahar Dönemi)
 • Atom Fiziği; http://www.fef.gazi.edu.tr/yeni/bolumDosyalari/physics/dersler/icerik/fiz-403.htm (Güz Dönemi)
 • Araştırma Projesi-I (Güz Dönemi)
 • Araştırma Projesi-II (Bahar Dönemi)
 • Kuantum Fiziği, http://www.fef.gazi.edu.tr/yeni/bolumDosyalari/physics/dersler/icerik/fiz-303.htm (Güz Dönemi)
 • Kuantum Fizik Laboratuvarı, http://www.fef.gazi.edu.tr/yeni/bolumDosyalari/physics/dersler/icerik/fiz-352.htm (Bahar Dönemi)
 • Dalgalar ve Optik Laboratuvarı, http://www.fef.gazi.edu.tr/yeni/bolumDosyalari/physics/dersler/icerik/fiz-352.htm (Güz Dönemi)

Tez Yönetme

 • "CdSe Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu" (2011)
 • "4-Boyutlu Hiperkübik Örgüde Spin-1 Ising Modelin Kritik Davranışının Cellular Automaton ile İncelenmesi", Doktora, (2011)
 • "Difüzyon ile sınırlı tanecik kümeleşme modeli kullanılarak elde edilen fraktallar için iki boyutlu Ising modelinin Creutz cellular automaton'ında simülasyonu", Y. Lisans, (2010)
 • "Mn katkılı CdS nanoparçacıklarının sentezi ve karakterizasyonu", Y. Lisans, (2010)
 • "Dört boyutlu Ising modelin (18,20,22)43 ve (18,20,22)44 örgülerinde Creutz cellular automaton ile incelenmesi", Doktora, (2009)
 • "Dört boyutlu ısing modelin (24)43 ve (24)44 örgülerinde Creutz Cellular Automaton ile incelenmesi", Y. Lisans, (2007)
 • "Farklı oranlarda Vanadyum katkısı yapılmış Bi-tabanlı yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin üretimi, yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi", Doktora, (2007)
 • "Sekiz boyutlu Ising modelin (4)84 örgüsünde Creutz cellular automaton ile incelenmesi", Y. Lisans, (2005)
 • "Dört Boyutlu Ising Modelin (14)44 Örgüsünde Creutz Cellular Automaton ile İncelenmesi", Y. Lisans, (2004)
 • "Radyoizotop uyarmalı ve tüplü x-ışını fluoresans spektrometresi kullanarak, farklı matrislerdeki elementlerin minumum deteksiyon limitlerinin (MDL) belirlenmesi", Y. Lisans, (2004)
 • "Talyum Tabanlı Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerin Elektrik ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi" (2004)
 • "Dört Boyutlu Ising Modelin (12)44 Örgüsünde Creutz Cellular Automaton ile İncelenmesi", Y. Lisans, (2003)
 • "Dört Boyutlu Ising Modelin (6)44 Örgüsünde Creutz Cellular Automaton ile İncelenmesi", Y. Lisans, (2003)
 • "Dört Boyutlu Ising Modelin (6)43 Örgüsünde Creutz Cellular Automaton ile İncelenmesi", Y. Lisans, (2002)
 • "Dört Boyutlu Ising Modelin (8)43 Örgüsünde Creutz Cellular Automaton ile İncelenmesi", Y. Lisans, (2002)
 • "Dört Boyutlu Ising Modelin (14)43 Örgüsünde Creutz Cellular Automaton ile İncelenmesi", Y. Lisans, (2001)
 • "Dört Boyutlu Ising Modelin (12)43 Örgüsünde Creutz Cellular Automaton ile İncelenmesi", Y. Lisans, (2001)
 • "Dört Boyutlu Ising Modelin (8)44 Örgüsünde Creutz Cellular Automaton ile İncelenmesi", Y. Lisans, (2000)
 • "Dört Boyutlu Ising Modelin Creutz Cellular Automaton ile İncelenmesi", Y. Lisans, (1998)
 • "Silindirik Geometrili X-Işını Sistemleri için Temel Büyüklüklerin Yüksek Hassasiyetle Hesaplanması" (1996)
 • "İki Kuyu Anharmonik Osilatörlerde Pertürbatif Varyasyonel Hesaplar", Y. Lisans, (1995)
 • "Varyasyonel Metod Kullanarak Harmonik olmayan Osilatör için Özdeğer ve Hamiltonyen Hesabı", Y. Lisans, Y. Lisans, (1994)
 • "Perdelenmiş Coulomb Potansiyelleri için Pertürbasyon Teorisine Hipervirial Teoreminin Uygulanması", Y. Lisans, (1994)
 • "Rasyonel Fonksiyon Yaklaşımıyla Schrödinger Denkleminin Bazı Potansiyeller için Çözümü", Y. Lisans, (1991)

Yabancı Dil

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • "Tl2Ba2Ca2-XVXCu3OY Sisteminde Farklı Oranlarda Vanadyum Yerdeğiştirmesi Yapılan Talyum Tabanlı Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerin Üretimi, Yapısal Ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi" (2011) Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)- a) Bağımsız Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)
 • Süperiletkenlik Laboratuarının Geliştirilmesi (2011) Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)- c) Altyapı Projeleri
 • “CdSe Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu” (2009) Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
 • “CdS Kuantum noktalarının Elde edilmesi ve Karekterizasyonu” (2008) Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
 • "Solvotermal Yöntem ile İçin Boş Karbon Nanokürecikler, Hekzagonal Bor Nitrür ve/veya Bor Nitrür Nanotüp Elde Edilmesi" (2006) Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
 • “Sekiz Boyutlu Ising Modelinin Creutz Cellular Automatonunda İncelenmesi” (2004) Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Duran, A., Kutlu, B., Gunen, A. (2011). “The (kB T /zJ, k) phase diagram for the D/ J =1 on the four dimensional Blume-Emery-Griffiths (BEG) Model”. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 24 (1-2)(623-627).
 • Merdan, Z., Duran, A., Atille, D., Mulazimoglu, G., Gunen, A. (2008). "The effect of the increase of linear dimensions on exponents obtained by finite-size scaling relations for the four-dimensional Ising model on the Creutz cellular automaton ". Modern Physics Letters B , 22 (13)(1329-1341).
 • Merdan, Z., Gunen, A., Cavdar, S. (2006). "Dynamical finite-size scaling function of the four dimensional ising model for Creutz algorithm". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 359 (1-4)(415-422).
 • Cavdar, S., Yakuphanoglu, F., Koralay, H., Gunen, A. (2006). "The electrical transport properties and Hall effect measurements on a (TBCCO) superconductor". Physica C: Superconductivity and its Applications, 434 (1)(85-89).
 • Merdan, Z., Duran, A., Atille, D., Mulazimoglu, G., Gunen, A. (2006). "The test of the finite-size scaling relations of the Ising models in seven and eight dimensions on the Creutz cellular automaton". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 366(265-272).
 • Koralay, H., Yakuphanoglu, F., Cavdar, S., Gunen, A., Aksu, E. (2005). "Crystallization kinetics of Bi1.7V0.3Sr 2Ca2Cu3Ox glass-ceramic". Physica B: Condensed Matter, 355 (1-4)(64-71).
 • Merdan, Z., Gunen, A., Mulazimoglu, G. (2005). "Effect of the number of energy levels of a demon for the simulation of the four-dimensional ising model on the Creutz cellular automaton". International Journal of Modern Physics C, 16 (8)(1269-1278).
 • Çavdar, Ş., Koralay, H., Tugluoglu, N., Gunen, A. (2005). "Frequency-dependent dielectric characteristics of Tl-Ba-Ca-Cu-O bulk superconductor". Superconductor Science and Technology, 18 (9),(1204-1209).
 • Kayed, T.S., Calinli, N., Aksu, E., Koralay, H., Gunen, A., Ercan, I., Akturk, S., Cavdar, S. (2004). "Microstructural, thermal, and electrical properties of Bi 1.7V0.3Sr2Ca2Cu3O x glass-ceramic superconductor". Crystal Research and Technology, 39 (12)(1063-1069).
 • Salamov, B.G., Gunen, A. (2003). "A new coherent infrared image converter". EPJ Applied Physics, 21 (1)(81-87).
 • Salamov, B.G., Gunen, A. (2001). "The mechanisms of non-silver image recording in an infrared image converter with a semiconductor photodetector". Imaging Science Journal, 49 (2)(101-111).
 • Aktekin, N., Gunen, A., Saglam, Z. (1999). "A finite-size scaling study of the four-dimensional Ising model on the Creutz cellular automaton". International Journal of Modern Physics C, 10 (5)(875-881).
 • Gunen, A., Akkutay, C., Arikan, P. (1998). "A high precision calculation of the excitation flux for X-ray fluorescence spectroscopy with cylindrical geometry". Applied Spectroscopy Reviews, 33 (1-2)(151-165).
 • Gunen, A., Akkutay, C., Arikan, P. (1998). "Calculation of the X-ray fluorescence intensity and detector count rate for annular source geometry". Applied Spectroscopy Reviews, 33 (1-2)(133-150).
 • Akgun, I., Ugur, G., Gunen, A., Civi, M. (1997). "Three-body effect on the lattice dynamics of some fee d-band metals". Nuovo Cimento della Societa Italiana di Fisica D Condensed Matter, Atomic, MolecularChemical Physics, Biophysics, 19 (6)(787-796).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Z. Merdan, M. K. Öztürk, C. Kürkçü, A. Günen (2009). "The finite-size scaling study of the specific heat for the four-dimensional Ising model in the presence of an external magnetic field on the creutz cellular automaton". Journal of Optoelectronics and advanced materials, 1(505).
 • H. Koralay, Ş. Çavdar, A. Günen (2009). "947;-Irradiation Effects on Crystallization Kinetics of Bi1.7V0.3Sr2Ca 2Cu3Ox Glass-Ceramic". Fizika, 15, 2(167).
 • G. Mulazımoglu, A. Duran, Z. Merdan, T. Seydioglu, A. Günen (2008). "The Study of The Four-Dimensional Ising Model For The Lattices (24)43 and (24)44 On The Creutz Cellular Automation". Balkan Physics Letters Special Issue : Proceedings of Turkish Physical Society 24th annual meeting, SI(785).
 • A. Gunen, S. Cavdar, H. Koralay, H. Dısbudak, S. Unal, B. Sarıkavak (2008). "Preparation of Carbon Nanospheres by An Autoclave Type Reactor". Balkan Physics Letters Special Issue : Proceedings of Turkish Physical Society 24th annual meeting, SI(401).
 • Z. Merdan, B. Boyacıoğlu, A. Günen, Z. Sağlam (2003). "The Simulation Of The Four-Dimensional ising Model On The Creutz Cellular Automaton". Bulletin Of PureApplied Sciences, 22D (2)(95).
 • M. Çivi, H. Avcı, A. Günen, Z.B.Güvenç (1998). "Collisionless Fragmentation of SmallSuperHeated Nin46, Clusters: Molecular DynamicsSimulation Study". ARI, 51(24).
 • H. Avcı, M. Çivi, A. Günen, Z.B.Güvenç (1997). "Fragmentation of Small Nin Clusters". Proc. Suppl. BPL., 5(5).
 • A. Günen, A. Özmen, H. Aktaş (1995). "Computation of relativistic Mass Corection to gj-Factor of Three Electron Atom Ions". Tr.J.of Physics, 19(652).
 • H. Aktaş, A. Günen, A. Özmen (1994). "Computation of Spin-Orbit Correction to gj-Faktor of Three Electron Atom Ions". Tr.J.of Physics, 18(485).
 • H. Aktaş, A. Günen, A .Özmen (1992). "Spin-Orbit Coupling of Nuclear Fields For Three Electron Atomic Ions". Tr.J.of Physics, 16(429).
 • A. Günen, N. Aktekin, A .Özmen (1991). "Computation of Relativistic Mass Corection to gj-Factor of Lithium Atom". Tr.J.of Physics, 15(25).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Merdan, Z., Bayırlı, M., Günen, A. (2004). "Dört Boyutlu Ising Model İçin Bilinen Sonlu Örgü Ölçekleme ve Logaritmik Düzeltmeli Sonlu Örgü Ölçekleme Fonksiyonlarının İncelenmesi". S.Ü.FenEdebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 23(33).
 • A. Günen (2002). "Dört Boyutlu Ising Model için Sonlu Örgü Ölçekleme Fonksiyonlarının Tespiti". G.Ü.Fen Bilimleri Dergisi, 15(647).
 • A. Günen (2002). "Dört Boyutlu Ising Model için Sonlu Örgülerde Zaman Adımı Etkisi". S.Ü. FenEdebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 19(1).
 • M. Aksoy, A. Günen, H. Aktaş (1993). "Solution of Schrödinger Equation For Some Potentials By Rational Approximation". Journal Institute of SciencesTechnology, Gazi Uni., 6(41).
 • A. Günen, N. Aktekin, A. Özmen, H. Aktas (1984). "Lityum Atomunun İyonlarının gj Faktörüne Relativistik Kütle Katkısı". Journal of SciencesArts of Gazi University, 1(1).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Duran, A., Özkan, A., Kutlu, B. ve Günen, A.,, 2012. "The Simulation of the Four Dimensional Blume-Emery-Griffiths (BEG) Model For The K/ J =-0.5 Using Cellular Automaton Heating Algorithm",, 3rd International Conference on Superconductivity and Magnetism 2012 (ICSM-2012), İstanbul
 • A. Arslan, H.Koralay, S.Cavdar, A.Gunen, 2011. "Cam Seramik Yöntemi İle Hazırlanmış Bscco 2223 Yapısında Cu-Sn Kısmi Yerdeğiştirmesinin, Mekanik Özellikler Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Türk Fizik Derneği 28. Uluslar arası Fizik Kongresi Bodrum, Türkiye
 • O. Dogruer, H.Koralay, Ş.Çavdar, A.Gunen, 2011. "Bscco-2223 Yapısında Bakır-Kobalt Kısmi Yerdeğiştirmesinin Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Türk Fizik Derneği 28. Uluslar arası Fizik Kongresi Bodrum, Türkiye
 • O. Hicyilmaz, H. Koralay, S. Cavdar, A. Gunen, 2011. "Cu0.2bi1.8sr2ca2cu3-Xznxo10+ Cam Seramik Malzemesinin Mekanik Özelliklerinin Araştırılması", Türk Fizik Derneği 28. Uluslar arası Fizik Kongresi Bodrum, Türkiye
 • Duran, A., Kutlu, B. ve Günen, A., 2011. “Dört Boyutlu Hiperkübik Örgüde Blume-Emery-Griffiths (Beg) Modelin Cellular Automaton Isıtma Algoritmasıyla Simülasyonu”, Türk Fizik Derneği 28. Uluslar arası Fizik Kongresi (Yoğun Madde Fiziği ve İstatistiksel Fizik-Sözlü Bildiri) Bodrum, Türkiye
 • G. M. Kızılırmak, B. Kutlu ve A. Günen, 2010. "Dört Boyutlu Ising Modelin 4<=L<=22 Örgü Kenar Uzunluğu Aralığında Kritik Kenar Uzunluğu Tespiti", Türk Fizik Derneği 27. Uluslar arası Fizik Kongresi İstanbul, Türkiye
 • A. Günen, Z. Merdan, M. Bülbül ve M. K. Öztürk, 2010. "Difüzyon İle Sınırlı Tanecik Kümeleşme Modeli Kullanılarak Elde Edilen Fraktallar İçin İki Boyutlu Ising Modelin Creutz Cellular Automaton’ında Simülasyonu", Türk Fizik Derneği 27. Uluslar arası Fizik Kongresi İstanbul, Türkiye
 • Duran, A., Kutlu, B., and Günen, A.,, 2010. “The (kBTC /zJ, k) phase diagram for the D/ J = 1 on the four-dimensional Blume-Emery-Griffiths (BEG) model”, , International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM-2010) (Poster Presentation) Antalya, TURKEY
 • Duran, A., Kutlu, B. ve Günen, A., 2010. “Dört Boyutlu Hiperkübik Örgüde Blume-Emery-Griffiths (Beg) Modelin D/ J = -1 Faz Çizgisi Boyunca (kBTC/zJ, k) Faz Diyagramı” , Türk Fizik Derneği 27. Uluslar arası Fizik Kongresi (Yoğun Madde Fiziği ve İstatistiksel Fizik-Poster Bildiri) İstanbul, Türkiye
 • Ö. Hiçyılmaz, H. Koralay, Ş. Çavdar, A. Günen, 2010. "Bi1,5Pb0,5Sr2Ca1.8Cu3Ox Malzemesinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi", Türk Fizik Derneği, 27. Uluslar arası Fizik Kongresi İstanbul, Türkiye
 • A. Arslan, N. Kol, H. Koralay, Ş. Çavdar, A. Günen, 2010. "Bi1,75Pb0,25Sr2Ca2Cu3O10+ Cam Seramik Malzemesinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi", Türk Fizik Derneği, 27. Uluslar arası Fizik Kongresi İstanbul, Türkiye
 • 48. N. Kol, Ş. Çavdar, A. Arslan, H. Koralay, A. Günen, 2010. "Tl1,8Pb0,3Sr2Ca1.8Cu3Oy Süperiletkeninin Karakterizasyonu", Türk Fizik Derneği, 27. Uluslar arası Fizik Kongresi İstanbul, Türkiye
 • S. Cavdar H. KORALAY H. DİŞBUDAK, A. GÜNEN, 2010. Physics 2010 İnternational Konference Azerbaycan, Bakü
 • A. GÜNEN, H. KORALAY, S. Cavdar, 2010. Physics 2010 İnternational Konference Azerbaycan, Bakü
 • Haluk KORALAY, Sükrü Cavdar, Abdullah GÜNEN, 2010. Physics 2010 international Conference Azerbaycan, Bakü
 • H. Koralay, Ş. Çavdar, A. Günen, 2010. Azerbaycan Milli Bilimler akademisi Fizik Kongresi Azerbaycan, Bakü
 • G. M. Kızılırmak, A. Duran, Z. Merdan, A. Günen ve B. Kutlu, 2009. “Dört Boyutlu Ising Modelin Düzen Parametresi İhtimaliyet Dağılımı için Sonlu Örgü Ölçekleme Bağıntısı”, Türk Fizik Derneği, 26. Uluslar arası Fizik Kongresi (Yoğun Madde Fiziği ve İstatistiksel Fizik-Sözlü Bildiri ) Bodrum, Türkiye
 • Duran, A., Kutlu, B., and Günen, A., 2009. “Dört boyutlu Blume-Emery-Griffiths (BEG) modelin kritik davranışı”, Türk Fizik Derneği, 26. Uluslar arası Fizik Kongresi (Yoğun Madde Fiziği ve İstatistiksel Fizik-Sözlü Bildiri ) Bodrum, Türkiye
 • Duran, A., Kutlu, B., and Günen, A., 2009. “The critical behavior of the four dimensional Blume-Emery-Griffiths (BEG) model”, International Student Workshop on Condensed Matter and Materials Physics (ISWCMMP-2009) (Oral Presentation) Antalya,Turkey
 • S. Çavdar, H. Koralay, A. Günen, 2009. 7. International Conference nuclear and Radiation Physic (ICNRP 09) Amaata, Kazakistan
 • H. Koralay, Ş. Çavdar, A. Günen, 2009. 7. International Conference nuclear and Radiation Physic (ICNRP 09) Almaata, Kazakistan
 • Duran, A., Mülazimoğlu G., Merdan, Z., 2008. "The finite-size scaling study of the Binder parameter for the eight-dimensional, Condensed Matter Phsics Conference of Balkan Countries Muğla,Türkiye
 • Merdan, Z., Öztürk, M., Kürkçü, C. and Günen, A., 2008. "The finite-size scaling study of the specific heat for the four-dimensional Ising model in the presence of an external magnetic field on the Creutz cellular automaton", Condensed Matter Phsics Conference of Balkan Countries Muğla,Türkiye
 • Mülazimoğlu G., Duran, A., Merdan, Z. and Günen, A., 2008. "The Test of The Finite-Size Scaling relations of The Ising Models in Four Dimensions on The Creutz Cellular Automaton", Türk Fizik Derneği 25. Uluslar arası Fizik Kongresi Bodrum,Türkiye
 • Merdan, Z., Öztürk, M., Kürkçü, C., Günen, A., 2008. "The Finite-Size Scaling Study Of The Order Parameter And The Magnetic Susceptibility For The Four-Dimensional Ising Model In The Presence Of An External Magnetic Field On The Creutz Cellular Automaton", 15. Uluslar Arası İstatistik Fizik Günleri İstanbul,Türkiye
 • Mülazimoğlu G., Duran, A., Merdan, Z., Günen, A., 2008. "The effect of the number of energy levels of a demon for the simulation of the four-dimensional Ising model with the lattice size L=24 on the Creutz cellular automaton", Condensed Matter Phsics Conference of Balkan Countries Muğla,Türkiye
 • E.Erbilen, H.Dişbudak, Ş. Çavdar, H. Koralay, A. Günen, 2008. "Synthesis of CdS Nanoparticle", Türk Fizik Derneği 25. Uluslar arası Fizik Kongresi Bodrum,Türkiye
 • A. Gunen, S. Cavdar, H. Koralay, H. Dısbudak, S. Unal, B. Sarıkavak, 2007. Preparation of Carbon Nanospheres by An Autoclave Type Reactor", Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi Malatya
 • G. Mülazimoğlu , A. Duran , Z. Merdan , T. Seydioğlu, A. Günen, 2007. "The Study Of The Four-Dimensional Ising Model For The Lattices (24)34 And (24)44 On The Creutz Cellular Automaton", Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi Malatya,Türkiye
 • G. Mülazımoğlu , A. Duran , Z. Merdan, A. Günen, 2007. "The Effect Of The Increase Of Linear Dimensions On Exponents Obtained By Finite-Size Scaling Relations For The Four-Dimensional Ising Model On The Creutz Cellular Automaton", Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi Malatya,Türkiye
 • G. Mülazımoğlu , A.Duran, Z. Merdan, A. Günen, 2006. "Dört Boyutlu Isıng Modelinin Creutz Cellular Automaton İle Simülasyonunda Örgü Boyutunu Artırmanın Sonlu Örgü Ölçekleme Denkleminden Elde Edilen Kritik Üsler Üzerine Etkisi", 13. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı Ankara,Türkiye
 • Merdan, Z., Duran, A., Atille, D., Mülazımoğlu, G., Günen, A., 2006. "The Test Of The Finite-Size Scaling Relations Of The Ising Models In Seven And Eight Dimensions On The Creutz Cellular Automaton", 13. Uluslar Arası İstatistik Fizik Günleri İstanbul,Türkiye
 • "Merdan, Z., İşler, D. , Öztürk , M.K., Günen, A., 2006. "Dış manyetik alan varlığında dört boyutlu Ising modelinin Creutz Cellular Automaton ile simülasyonu", 13. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı O.D.T.Ü., Ankara
 • A.Duran, G. Mülazımoğlu, D. Atille, Z. Merdan, A. Günen, 2006. "The Test Of The Finite-Size Scaling Relations Of The Ising Models In Seven And Eight Dimensions On The Creutz Cellular Automaton", 13. İstanbul İstatistik Fizik Günleri İstanbul,Türkiye
 • Merdan, Z., Günen, A., and Çavdar, Ş., 2005. "Dynamical finite-size scaling function of the four dimensional Ising model for Creutz algorithm", 12. Uluslar Arası İstatistik Fizik Günleri İstanbul,Türkiye
 • H. Koralay, Ş. Çavdar, A. Günen, 2005. "Thermal Phase Characterization of Bi2xVxSr2Ca2Cu3Ox Superconductor", Türk Fizik Derneği, 23. Fizik Kongresi Muğla,Türkiye
 • Ş. Çavdar, H. Koralay, Y. Aydoğdu, A. Günen, 2005. "FrequencyDependent Dielectrical Characterization of Bi1.7V0.3Sr2Ca2Cu3Ox Superconductor", Türk Fizik Derneği, 23. Fizik Kongresi Muğla,Türkiye
 • A. Duran, Z. Merdan, G. Mülazımoğlu, A. Günen, 2005. "Sekiz Boyutlu Ising Modelinin Creutz Cellular Automatonında Simülasyonu", Türk Fizik Derneği, 23. Fizik Kongresi Muğla,Türkiye
 • M. Bayırlı, Z. Merdan, M. Kalay, A. Günen, 2004. ""Basillus Subtilis" Bakterisinin Oluşturduğu Koloni Simülasyonları", Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi Bodrum,Türkiye
 • B. Çatıkkaş, Z. Merdan, A. Günen, 2004. "Dört Boyutlu Ising modelinin (12)44 Örgüsünde Creutz cellular Automatonu İle Simülasyonunda Monte Carlo Zaman adımının Statik Kritik Üsler Üzerine Etkisi", Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi Bodrum,Türkiye
 • A. Duran, Z. Merdan, A. Günen, 2004. "Sekiz Boyutlu Ising Modelinin Örgüsünde Creutz Cellular Automatonu İle Simülasyonunda Monte Carlo Zaman Adımının Kritik Sıcaklık Üzerine Etkisi", Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi Bodrum,Türkiye
 • Z. Merdan, M. Kalay, M. Bayırlı, A. Günen, 2004. "Altı Boyutlu Ising Modelinin Creutz Cellular Automatonı İle Simülasyonunda Doğrusal Boyutun Artmasının Sonlu Örgü Ölçekleme Denkleminden Elde Edilen Üsler Üzerine Etkisi", Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi Bodrum,Türkiye
 • G. Mülazımoğlu, Z. Merdan, A. Günen, 2004. "Dört Boyutlu Ising Modelinin (6)44 Örgüsünde Creutz Cellular Automatonu İle Simülasyonunda Monte Carlo Zaman Adımının Statik Kritik Üsler Üzerine Etkisi", Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi Bodrum,Türkiye
 • M. Bayırlı, Z. Merdan, M. Kalay, A. Günen, 2004. "En Küçük Kareler Yöntemi Kullanılarak Mangan Dentrit Grupların İncelenmesi", Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi Bodrum,Türkiye
 • Ş. Çavdar, H. Koralay, E. Aksu, A. Günen, H. Özkan, N. Gasanly, S. Acar, 2004. "TL2223 Süperiletkeninin Yapısal, Elektriksel ve Magnetik Özelliklerine B2O3 Katkılama Etkisi", Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi Bodrum,Türkiye
 • H. Koralay, Ş. Çavdar, E. Aksu, A. Günen, H. Özkan, N. Gasanly, 2004. "TL2223 süperiletken yapının sıcaklıkla değişimi", Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi Bodrum,Türkiye
 • S. Yıldız, Z. Merdan, A. Günen, 2004. "Dört Boyutlu Isıng Modelinin (14)44 Örgüsünde Creutz Cellular Automatonu İle Simülasyonunda Monte Carlo Zaman Adımının Statik Kritik Üsler Üzerine Etkisi", Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi Bodrum,Türkiye
 • Merdan, Z., Erdem, R. and Günen, A., 2003. "Dört Boyutlu Ising Model İçin Bilinen Sonlu Örgü Ölçekleme ve Logaritmik Düzeltmeli Sonlu Örgü Ölçekleme Fonksiyonlarının İncelenmesi", 10. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı Ankara,Türkiye
 • S. Özgür, A. Zararsız, A. Günen, P. Arıkan, 2003. "Radyoizotop Uyarlamalı X-ışını Floresans Spektrometresi Kullanılarak Farklı Matrislerdeki Elementlerin Minimum Dedeksiyon Limitlerinin Belirlenmesi", VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 • Merdan, Z., Boyacıoğlu, B. and Günen, A., 2003. "Study of Four-Dimensional Ising Model on The Creutz Cellular Automaton", 10. Uluslar Arası İstatistik Fizik Günleri İstanbul,Türkiye
 • A. Günen, 2002. Dört Boyutlu Ising Model için Sonlu Örgülerde Öz Isının Kritik Sıcaklığına Zaman Adımı Etkisi, Türk Fizik Derneği, 21. Fizik Kongresi Isparta
 • A. Günen, 2002. "Dört Boyutlu Ising Model için Sonlu Örgülerde Manyetik Alınganlığın Kritik Sıcaklığına Zaman Adımı Etkisi", Türk Fizik Derneği, 21. Fizik Kongresi Isparta
 • M. Çivi, H. Avcı, A. Günen, Z.B. Güvenç, 1997. "Fragmentation of Small Nin Clusters", International Symposium on Laser, AtomicMolecular Physics İstanbul
 • M. Çivi, H. Avcı, A. Günen, Z.B. Güvenç, 1997. "Fragmentation of Small Nin Clusters", Yoğun Madde FiziğiAnkara Seminerleri V ODTÜ, Ankara
 • H. Avcı, M. Çivi, A. Günen, Z.B. Güvenç, 1997. "Fragmentation of Small Nin Clusters", 3rd General Balkan Physical Union Romanya
 • R. Şahingöz, K. Çolakoğlu, A. Günen, Ş. Altundal, M. Özer, 1995. "The CoercivitiesResistivity of the Metglas 2605 SC (Fe81Si3.5B13.5C2)", Türk Fizik Derneği, 15. Fizik Kongresi Kaş

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2008). Modern Physics Letters B , "The effect of the increase of linear dimensions on exponents obtained by finite-size scaling relations for the four-dimensional Ising model on the Creutz cellular automaton"
 • (2006). Physica C: Superconductivity and its Applications, "The electrical transport propertiesHall effect measurements on a (TBCCO) superconductor"
 • (2006). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, "Dynamical finitesize scaling function of the four dimensional ising model for Creutz algorithm"
 • (2006). Physica A, "The test of the Finite-Size Scaling Relations of the Ising Models In Seven and Eight Dimensions on the Creutz Cellular Automaton"
 • (2005). Superconductor ScienceTechnology, "Frequencydependent dielectric characteristics of TlBaCaCuO bulk superconductor"
 • (2005). International Journal of Modern Physics C, "Effect of the number of energy levels of a demon for the simulation of the fourdimensional ising model on the Creutz cellular automaton"
 • (2005). Physica B: Condensed Matter, "Crystallization kinetics of Bi1.7V0.3Sr 2Ca2Cu3Ox glass-ceramic"
 • (2004). Crystal ResearchTechnology, "Microstructural, thermal,electrical properties of Bi 1.7V0.3Sr2Ca2Cu3O x glassceramic superconductor"
 • (2001). Imaging Science Journal, "The mechanisms of nonsilver image recording in an infrared image converter with a semiconductor photodetector"
 • (1999). International Journal of Modern Physics C, "A finite-size scaling study of the fourdimensional Ising model on the Creutz cellular automaton"
 • (1997). Nuovo Cimento della Societa Italiana di Fisica D Condensed Matter, Atomic, MolecularChemical Physics, Biophysics, "Three-body effect on the lattice dynamics of some fee d-band metals"