Prof. Dr. Aydin Dalgiç

Tıp Fakültesi > Cerrahi Tıp Bilimleri > Genel Cerrahi

Lisans

  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans

  • Genel Cerrahi (Dışkapı Ankara Eğitim Hastanesi) Karaciğer, Safrayolları, Pankreas Cerrahisi ve Transplantasyon (Birmingham Üniversitesi, İngiltere)

Doktora

  • Medikal Onkoloji (Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü)

İş Deneyimi

  • Bektaşköy Sağlık Ocağı, Kangal, Sivas (Pratisyen Hekim) Dışkapı Ankara Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği (Genel Cerrahi Asistanı) Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü (Doktora Öğrencisi) Birmingham Ünv The Queen Elizabeth Hospital (İngiltere) Karaciğer Ünitesi (Surgical Registrar) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD (Yardımcı Doçent) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD (Doçent) Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi (ABD), Transplantasyon Kliniği (Visiting Professor) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD (Profesör) Devam etmekte Gazi Üniversitesi Transplantasyon Merkezi (Merkez Müdürü) Devam etmekte T.C. Sağlık Bakanlığı Karaciğer Nakli Bilim Kurulu (Üye) Devam etmekte T.C. Sağlık Bakanlığı Böbrek Nakli Bilim Kurulu (Üye) Devam etmekte

Doğum Yeri

  • Çankırı, 1963

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • Karaciğer, Safa yolları ve Pankreas Tümörleri Karaciğer ve Böbrek Nakli Karaciğer, Safra yolları ve Pankreas Cerrahisi Deneysel: Karaciğer Tümör Biyolojisi Transplantasyon İmmunolojisi Deneysel Transplantasyon Mikrocerrahi