Prof. Dr. Belgin Aydıntan

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi > İşletme