Ad Çalıştığı Birim Telefon
HİZMETLİ Sinan TAVAN  Rektörlük > Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 202 27 72